goście

[Relacja] MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZYNIE

Jubileusz 70-lecia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

jubileuszRok 2016 w działalności i pracy naszej Biblioteki skupiał się głównie wokół jubileuszu 70-lecia istnienia naszej książnicy. Odbyło się szereg różnorodnych imprez, typu konferencje, konkursy, warsztaty, wystawy, happeningi dla naszych pracowników i czytelników, zarówno tych młodych i dorosłych.

Zwieńczeniem tego święta była uroczystość podsumowująca te obchody. 15 września w Sali PCK-ul zebrali się sympatycy Biblioteki. Gościliśmy władze gminy z burmistrzem Dariuszem Skrobolem na czele, władze powiatowe z Pawłem Sadzą, starostą pszczyńskim. Zaszczycili nas także swoją obecnością przedstawiciele Biblioteki Śląskiem z prof. Janem Malickim. Profesor w pięknych słowach podziękował Bibliotekarkom i podkreślił ważność i znaczenie bibliotek dla kultury.

profesor

Naszymi gośćmi byli także emerytowani pracownicy Biblioteki, w tym dwie panie dyrektor z lat poprzednich, wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych i współpracujących z Biblioteką instytucji.

goście

Uroczystość otwarła bibliotekarka, czytając wiersze związane z naszą pracą pióra Krystiana Gałuszki. Całość imprezy prowadziła dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie – Teresa Musik.

W części oficjalnej Burmistrz i Starosta wręczyli na ręce Dyrektora MPBP odznaczenie dla Biblioteki – Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Takie odznaczenie otrzymała także Maria Porębska, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MPBP w Pszczynie.

wręczenie

Wszystkie bibliotekarki otrzymały listy gratulacyjne i serdeczne podziękowania za pracę w Bibliotece od Burmistrza Pszczyny, Starosty pszczyńskiego i Dyrektora MPBP w Pszczynie.

goście

Głównym naszym partnerem, współorganizatorem obchodów 70-lecia była Cinematographer Productions. Prezes firmy, Mirosław Kozik podsumował projekt : „Promocja Biblioteki i czytelnictwa w Pszczynie”.

W części artystycznej wysłuchaliśmy mini koncertu fortepianowego w wykonaniu Juliana Solika i Pauliny Wagstyl – śpiew. Całość zakończył koncert Barbary Brody-Malon z zespołem.

koncertNadesłała: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie