ZAJĘCIA

[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH

Cyfrowi 50+

ZAJĘCIA19 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach rozpoczęła się kolejna edycja bezpłatnych szkoleń komputerowych dla osób 50+ w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Zajęcia prowadzi Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans Karol Hadrych. Celem szkoleń jest wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach.

zajęciaW trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawową obsługę komputera i zasady działania Internetu. Pozyskują też wiedzę na temat podstawowych programów do tworzenia tekstu, odtwarzania filmów  i plików muzycznych. Zajęcia odbywają się także w Filii nr 1 w Niegowonicach.

Nadesłała: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach