zajęcia

[Relacja] POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYBNIKU

Odczytywali Paruszowiec i przypominali historię dzielnicy

wystawaOd maja do grudnia realizowano projekt filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku zatytułowany „Odczytajmy Paruszowiec”.

Ideą przewodnią projektu było przypomnienie historii dzielnicy, jej znaczenia dla miasta Rybnika i wkładu w ogólnopolski rozwój, a przede wszystkim wzbudzenie dumy ze swojej „małej ojczyzny” i zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz dzielnicy. Projekt był realizowany poprzez cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, fotograficznych, spotkań autorskich, wykładów historycznych, grę miejską, a przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. Zebrane wspomnienia, anegdoty, zdjęcia dzielnicy zamieszczone zostały w utworzonym tzw. Archiwum społecznym – Blogu o Dzielnicy Paruszowiec-Piaski (http://odczytajmy-paruszowiec.blogspot.com/).

zdjęcie

Wykład inauguracyjny odbył się 11 maja, następnie odbyły się prelekcje zatytułowane „Silesia Huta Design”. Tworzono także lampiony z gliny inspirowane architekturą Paruszowca – zajęcia miały charakter międzypokoleniowy: dzięki współpracy seniorów z dziećmi powstały niecodzienne lampiony. Frekwencja mile zaskoczyła organizatorów, na zajęcia zjawiło się ponad 50 osób. W ramach projektu zorganizowano także warsztaty artystyczne oraz warsztaty fotograficzne dla dzieci. Mieszkańcy dzielnicy wzięli również udział w grze miejskiej „Wyprawa śladami dawnej fotografii”. Gra w poszukiwaniu „dawnego Paruszowca” polegała na zbieraniu punktów w terenie, które będzie można było zamienić na nagrody.

spotkanie

przedmiot

zajęcia

Poznawano historię dzielnicy i miasta dzięki takim spotkaniom, jak te zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3. Wówczas z mieszkańcami spotkała się dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz, autorka m.in. takich publikacji jak: „Rybnik. Znaki samorządowych wspólnot”, „Ikonografia miasta jako źródło poznania jego przeszłości – na przykładzie Rybnika”, „Rzemiosło na Górnym Śląsku do 1945 roku” i wielu innych. Nie zabrakło tzw. „spotkań przy kawie i śląskim kołaczu”, podczas których blisko sto osób wspominało dawne czasy, oglądając stare zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Archiwum społecznego. Spotkanie zachęciło wszystkich do przeszukania swoich archiwów domowych i udostępnienia dalszych niesamowitych fotografii na łamach bloga.

spotkanie

Zakończenie projektu nastąpiło 7 grudnia. W paruszowieckiej bibliotece z mieszkańcami dzielnicy spotkali się  Jerzy Natkaniec i Franciszek Sycha, autorzy książek: „Moja Huta Silesia” i „Nie pozwólmy zapomnieć o Hucie Silesia”. Spotkanie było połączone z wystawą starych fotografii Paruszowca i prac powstałych na warsztatach.

cykl

Bez naszych mieszkańców projekt by nie powstał. Kolejny raz okazało się, że sercem dzielnicy są ludzie – podsumowuje autorka i koordynatorka projektu, Bogumiła Ziołko-Napieralska.

Nadesłała: Karolina Doliba, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku