obraz

[Zapowiedź] TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017

 Biblioteka. Oczywiście!

obrazW dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło brzmi: Biblioteka. Oczywiście! Jego autorką jest Ewa Korulczyk z Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W ramach Tygodnia Bibliotek zostały ogłoszone dwa konkursy: na najciekawsze wydarzenie oraz plakat promujący wydarzenie.

Najciekawsze wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek 2017

W ramach konkursu Tydzień Bibliotek 2017 instytucja może zgłosić jedno najciekawsze wydarzenie, które się sprawdziło i można polecić innym bibliotekom.

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 30 czerwca 2017 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłasza wyniki konkursu nie później niż 20 lipca 2017 roku. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: (22) 608-28-27, m.dargiel@sbp.pl

Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2017

Do 24 lutego 2017 r. można nadsyłać plakaty promujące Tydzień Bibliotek 2017.

Harmonogram:

  • do 24 lutego 2017 r. – termin przesyłania plakatów
  • do 1 marca 2017 r. – opublikowanie listy zakwalifikowanych plakatów, początek głosowania
  • do północy 15 marca 2017 r. – koniec głosowania internetowego
  • 16 marca 2017 r. – ogłoszenie zwycięzcy konkursu.

Warto zgłaszać swoje projekty do konkursu, ponieważ nagrodami są:

  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu