OBRAZ

[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOSZARAWIE

Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego

OBRAZ21 lutego obchodziliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszarawie Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego. Z przedszkolakami spotkała się „Mowa i godka”, która przyjechała do dzieci z alfabetem i książkami. Dzieci poznawały alfabet. I tak każde dziecko wyszukiwało literę ze  swoim imieniem, a następnie szukały wiersza  o literce zaczynającej  imieniem dziecka. Dzieci również układały wyrazy z rozsypanek literowych. Natomiast również gimnazjaliści spotkali się w bibliotece na wspólnym „języku polskim”, czytaliśmy fragmenty książki „Na góralskich posiadach”, młodzież na flipczartach przygotowywała zestawy książek do powiększenia zbiorów biblioteki.

czytelnia

Oczywiście nie zabrało tez humoru z literaturą, były do zgadnięcia kalambury z tytułami książek oraz czytaliśmy tytuły książek zmieniane i przekręcane przez użytkowników.

zajęcia

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie