zajęcia

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Innowacyjny program edukacyjny Aflatoun dotarł do Raciborza

zajęciaW raciborskiej bibliotece od lutego br. realizowane są zajęcia w ramach programu Aflatoun, który wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie. Dzięki połączeniu edukacji z zabawą, program odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija ich krytyczne myślenie, uczy bycia empatycznym, tolerancyjnym oraz odpowiedzialnym.

Udział w projekcie biorą uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 4 i klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1. Jak w praktyce wyglądają spotkania w ramach Aflatouna?

Na początku dzieci, z pomocą ruchu i obrazu, poznają swoje zainteresowania. Następnie m.in. ozdabiają papierowy płomień, czyli maskotkę Aflatouna oraz biorą udział w ćwiczeniach zachęcających do zaprezentowania swojej społeczności, zaznajamiając się także z pojęciami podobieństw i różnic występujących miedzy ludźmi oraz ucząc się respektowania i docenienia ludzi o odmiennym wyglądzie, zainteresowaniach i poglądach.

widownia

Projekt realizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć, dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz dofinansowaniu ze środków Projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

mapa

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu