SPOTKANIE

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Kultura z Wyższego Piętra czyli kolejne spotkanie Klubu filmowego

SPOTKANIE31 marca w wieży Pałacyku Szymańskiego odbyło się trzecie spotkanie Klubu Filmowego „Kultura z Wyższego Piętra”. Tym razem wykład był dla uczestników okazją do bliższego kontaktu z obcą formą życia, bowiem poświęcony był on filmowi Ridleya Scotta „Obcy – ósmy pasażer Nostromo” (1979). Przed projekcją film został omówiony na kilku płaszczyznach interpretacyjnych. Pierwsza interpretacja odwoływała się do fabularnej osi filmu, w której główna bohaterka, Ripley, uwięziona we wnętrzu mrocznego, ogromnego statku, ucieka przed zagrażającą jej życiu nieznaną istotą. Historia ta przypomina więc powieść gotycką, której istotnym elementem jest poczucie grozy. W kontekście powieści gotyckiej omówiona została również finałowa scena walki pomiędzy Ripley i Obcym.

Poczucie grozy, którego doświadczamy, oglądając film Scotta, wiąże się z postacią Obcego, której poświęcona została znaczna część wykładu. Przedstawiono twórców tej postaci: Hansa Rudolfa Gigera oraz Carla Rambaldiego (odpowiedzialnego za stworzenie głowy Obcego), jak również odtwórcę tytułowej roli, Bolaji’ego Badejo, zaangażowanego przez reżysera ze względu na wysoki wzrost. Omówiono również poszczególne stadia rozwoju Obcego: jajo, facehuggera (twarzołapa), chestbustera i dorosłą postać obcego, wspomniano również o królowej i wskazano różnice w jej budowie i w budowie „zwykłego” dorosłego osobnika.

SPOTKANIEFilm został także omówiony pod kątem odniesień seksualnych. Szczególną uwagę zwrócono na samą postać Obcego, która w każdej swojej fazie rozwoju posiada wyraźne, seksualne konotacje.

Na zakończenie wykładu wspomniany został film Ridleya Scotta „Prometeusz” (2012), który nawiązuje do wydarzeń przedstawionych w „Obcym – ósmym pasażerze Nostromo”. Omówiono przedstawiony w tym filmie motyw panspermii oraz skrótowo przedstawiono wydarzenia, które doprowadziły do odkrycia obcych form życia na księżycu LV-223.
Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że mimo upływu lat Obcy wciąż ma swoich wiernych fanów.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu naszego Klubu Filmowego i zapraszamy na kolejny wykład w kwietniu.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu