drużyna

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Gra Miejska „Zawiercie – Moja Mała Ojczyzna”

otwarcie21 września Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała Grę Miejską „Zawiercie – Moja Mała Ojczyzna”, w której wzięli udział uczniowie zawierciańskich szkół: Gimnazjum nr 3, I LO, II LO, Gimnazjum i Liceum Katolickiego oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Rozpoczęliśmy w Pałacyku Szymańskiego o godz. 9.00. Każda z drużyn składała się z 3 uczniów oraz jednego opiekuna – nauczyciela. Wszyscy otrzymali zestaw startowy – mapę z punktami kontrolnymi oraz  kartę zadań. Po objaśnieniu zasad Gry wszystkie drużyny ruszyły na trasę.

Punkty kontrolne były usytuowane w następujących miejscach: Czytelnia w Pałacyku Szymańskiego, Izba Muzealna, Filia nr 4, Filia nr 9. Agenci czekali z pytaniami w okolicy Dworca PKP, Alei Weteranów, Placu Teodora Stosika, Huty Szkła, Bazyliki Mniejszej, Starostwa Powiatowego. Na każdym punkcie kontrolnym na uczestników czekały zadania, nie zabrakło pytań związanych z historią naszego miasta, znanych zasłużonych Zawiercian, jak również historią biblioteki.

pomnik

Podczas trwania całej zabawy, młodzież musiała zrealizować dwa zadania specjalne, które polegały na nakręceniu wywiadu z mieszkańcem Zawiercia, który opowiadał o szczególnie ważnym dla niego miejscu w mieście oraz nagraniu filmiku o dowolnym zabytku.

Rywalizacja pomiędzy drużynami była bardzo wyrównana, jednak najlepsze okazały się po podliczeniu punktacji uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki o historii Zawiercia, pamiątkowe medale, a szkoły statuetki.  Gra Miejska była żywą lekcją historii, która pogłębiła wiedzę młodzieży o Zawierciu.

drużyna

Powyższe działania Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu realizuje poprzez projekt „Zawiercie – Moja Mała Ojczyzna”, który  „Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.