[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

Jesienne spotkania z książką:  5-15 listopada 2018 r.

spotkanie„Drzewa wokół nas i w książkach dla dzieci” to temat tegorocznych Jesiennych spotkań z książką, organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach. Inspiracją do przeprowadzeniach zajęć o tej tematyce była różnorodność drzew przedstawiona w literaturze dla dzieci. Zajęcia były kierowane do uczniów wszystkich klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, łącznie przeprowadzono 7 spotkań.

spotkanie

Uczniowie wysłuchali opowiadania pt. „Drzewa po drodze”, wzięli udział w pogadance na temat tych roślin, oglądali współczesne książki, w których występują drzewa. A po krótkiej filmowej prezentacji książki P. Wohllebena pt. „O czym szumią drzewa”, odbył się quiz z zagadkami przyrodniczymi. Na zakończenie każdego spotkania każdy uczestnik miał okazję przykleić na wcześniej przygotowanym drzewku własny wysuszony liść.

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach