[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

Spotkania, konkursy, warsztaty, czyli… czytamy i działamy!

ZABAWAJesień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach wypełniona jest spotkaniami, konkursami i warsztatami, kierowanymi do dzieci w wieku do 12 lat. Od września trwają dwa cykle warsztatów literacko-czytelniczych: „Od deski do deski”, prowadzone przez Fundację NIDO oraz „Kici Nici i przyjaciele”, prowadzone przez Alinę Przydatek.

Bibliotekę odwiedzają również autorzy książek dla dzieci: w październiku gościliśmy Barbarę Gawryluk, a w listopadzie Kazimierz Szymeczko. Z kolei animatorka i pedagog kultury Iwona Kusak przeprowadziła ze starszymi dziećmi warsztaty o pozytywnych aspektach czytania „Czytam – więc jestem”, a w listopadzie będzie moderatorem spotkania międzypokoleniowego „Książki mojego dzieciństwa”. Poza tym do listopada br. trwa konkurs czytelniczy „Czytam i wygrywam”, w ramach którego uczestnicy rozwiązują różne czytelnicze zadania i dostarczają je do biblioteki.

spotkaniezabawa

Realizacja ww. działań jest możliwa dzięki udziałowi w projekcie „Czytamy i działamy!” oraz współpracy biblioteki z miejscowymi placówkami edukacyjnymi (Zespół Szkolno-Przedszkolny, Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Aniołów Stróżów), autorami literatury dziecięcej, animatorami i instruktorami.

Dofinansowano ze środków MKDiN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.

 

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach