[Relacja] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

 Czytelnik w obliczu zmiany

warsztaty16 października br. w Bibliotece Śląskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Akademia Kreatywnego Czytania-szkolenia dla biblioetkarzy skierowanego do pracowników bibliotek publicznych woj. śląskiego. Omawiany temat dotyczył specyfiki pracy z czytelnikiem będącym w momencie zmiany życiowej (osoby bezrobotne, po rozwodzie, szukające nowej pracy). Co ich charakteryzuje i jak bibliotekarze mogą z nimi pracować – właśnie tego uczestnicy mogli się dowiedzieć na październikowych warsztatach i wykładzie.Pierwszą częścią szkolenia były warsztaty poprowadzone przez dr Wandę Martas-Mastalerz, adiunkta na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, biblioterapeutę i prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Prowadząca przedstawiła praktyczne ujęcie tematu, czyli metody pracy i przykłady tytułów książek, które bibliotekarz może wykorzystać i polecać czytelnikom. niezwykle ważne dla bibliotekarza jest znajomość modelu postępowania biblioterapeutycznego, do którego zalicza się:  diagnozę, dobór literatury, zajęcia integrujące grupę, rozmowy pomagające zwerbalizować problem, czytanie odpowiednich książek, identyfikacja z bohaterami literackimi czy z sytuacjami, zabawy terapeutyczne, przepracowanie problemów, wgląd w siebie oraz ewaluacja.

Uczestnicy poznali najważniejsze tytuły, które mogą polecać i wykorzystywać w pracy z czytelnikami mierzącymi się z trudnymi sytuacjami w życiu. Przykładowe tytuły to: Rezyliencja  / R. Hanson, F. Hanson; I nie zapomnij być szczęśliwym / Ch. Andre, książki Ewy Woydyłło, Kolorowy potwór, Zbyt miła / Pelleginuo, Kiedy byłem dziełem sztuki/ E.E. Schmitt, Bóg nigdy nie mruga /R. Brett; Bajka o orle / A. de Mello.

pokazopisokładkiCzęść wykładową poprowadzili dr Rafał Muster oraz Aleksandra Zwyrtek-Tarach. Rafał Muster jako pracownik Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się naukowo problemem bezrobocia na Śląsku – jednym z najważniejszych problemów w tym regionie. Dr Muster w swoim wystąpieniu przedstawił jak wygląda stopień bezrobocia w miejscowościach woj. śląskiego i problemy społeczne z nimi związane.

musterstopnie

Instytucje aktywizujące bezrobotnych i projekty, w którym mogą brać udział biblioteki przedstawiła Aleksandra Zwyrtek-Tarach. Cennym elementem jej wystąpienia była analiza źródeł informacji, z których bibliotekarze mogą korzystać oraz instytucji czy podmiotów, z którymi mogą współpracować.

tablica

Kolejne spotkania poświęcone czytelnikowi buntującemu się odbędzie się w listopadzie. Więcej informacji na stronie: https://slaskipegaz.bs.katowice.pl/?p=17955

MKIDNProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

PTSWykład zrealizowano we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym. Oddział Katowicki.

 

Nadesłała: Biblioteka Śląska