[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH

WSZYSTKIE DZIECI PIĘKNIE CZYTAJĄ

czytanie27 lutego 2020 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach odbył się finał XIX edycji miejsko-gminnego konkursu czytelniczego pt. „Wszystkie dzieci pięknie czytają ze zrozumieniem. Jak to dobrze jest mieć przyjaciela”. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Bibliotekę i Szkołę Podstawową nr 3 w Łazach.
W konkursie wzięło udział sześciu trzecioklasistów wyłonionych w eliminacjach szkolnych ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łazy. Podczas finału konkursu uczniowie głośno czytali przygotowany przez siebie tekst, a następnie przygotowany przez organizatorów tekst bajki Ignacego Krasickiego i  udzielali pisemne odpowiedzi na pytania związane z treścią przeczytanego tekstu. Ich umiejętności – płynność czytania, wyrazistość, pauzowanie, akcentowanie, trafność interpretacji i walory artystyczne – oceniało Jury w składzie: Marzena Bargieł,  Małgorzata Poskrobko, Monika Przygodzińska.

czytanieKomisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu i sprawdzeniu prac pisemnych przyznała nagrody książkowe i dyplomy zdobywcom trzech pierwszych miejsc.

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali upominki ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Łazach. Uroczyste wręczenie nagród i podziękowań dla opiekunów odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.

Nadesłała: Małgorzata Poskrobko, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach