[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAWORZNIE

Street-book

SPOTKANIE12 sierpnia w jaworznickiej Bibliotece Głównej odbyły się czwarte, ostatnie już warsztaty fotograficzne z cyklu „Street-book”, realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka”. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z jaworznickim autorytetem w dziedzinie fotografii tradycyjnej i artystycznej – dr. hab. Jakubem Byrczkiem. Słowo wstępne do zajęć poświęcone było pracy twórczej prelegenta, prowadzonych projektów i efektów jego działalności. W dalszej części spotkania dyskutowano na temat roli i znaczenia sekwencji w fotografii i sposobu jej użycia, wymagającego autorskiego potraktowania medium.

SPOTKANIE

Projekt „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie