[Relacja] BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W ŁAZACH

Emocje mają moc! – podsumowanie projektu

Dzieci, psychologia, literatura i emocje – czy to połączenie mogło się udać? Odpowiedź na to pytanie niesie realizacja projektu „Emocje mają moc – cykl edukacyjnych spotkań warsztatowych dla dzieci w wieku 4-6 lat i ich rodzin” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023”.

W ostatnich miesiącach w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach oraz wszystkich filiach bibliotecznych łączone były różne formy tekstów literackich, w których prym wiodą emocje i edukacyjne działania warsztatowe skierowane do przedszkolaków. Połączenie to miało na celu budowanie w najmłodszych pewności w wyrażaniu uczuć i pokazanie, że książka może być świetnym punktem startowym do pracy z nimi. By dać dzieciom możliwość uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat, w ramach projektu organizowane były też spotkania autorskie.  Istotne było również zaangażowanie w proces rodziców, którzy powinni dostrzegać wagę książki w dziecięcej edukacji i istotność mówienia językiem emocji dla prawidłowego rozwoju dziecięcej wrażliwości.

Projekt rozpoczęły działania skierowane do dorosłych – warsztat dla bibliotekarzy „Ekspresywna praca z tekstem literackim we wspomaganiu efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego” prowadzony przez specjalistkę z zakresu biblioterapii i wykład „Emocjonalne potyczki” dla rodziców i osób pracujących z dziećmi, w którym prelegentką była dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, autorka wielu publikacji naukowych. Jego uczestnicy rozmawiali o tym, jak skutecznie otwierać dzieci na rozmowy o problemach by budować ich siłę, odwagę i wiarę w siebie oraz jak rozmawiać z najmłodszymi na zaprzątające ich myśli tematy, aby czuły się dostrzegane, kochane i szanowane. W wykładzie wzięło udział 59 osób.

W ramach zadania zrealizowano cykl: po 6 spotkań z przedszkolakami pod hasłem „Bajka na ratunek” w 9 przedszkolach naszej gminy poświęconych określonym emocjom, sposobom ich okazywania i komunikowania innym. Wzięło w nim udział 224 przedszkolaków. Łącznie przeprowadzono 60 warsztatów edukacyjnych poświęconych: złości, lękowi i strachowi, radości, smutkowi, dumie i wstydowi, w których wartościowe treści literackie były elementem wyjściowym do rozmowy, refleksji i warsztatowego działania twórczego.

Dla każdego przedszkola Biblioteka w Łazach zorganizowała po 1 spotkaniu z autorką literatury dziecięcej, pisarką Ewą Stadtmüller – łącznie 9 spotkań, w których wzięło udział 318 dzieci. 2 spotkania zostały wzbogacone o udział rysownika, który zilustrował część książek autorki, Łukasza Zabdyra. Podsumowaniem było spotkanie autorskie z Tiną Oziewicz i rysowniczką Aleksandrą Zając „Moc emocji”, w którym wzięło udział 66 małych czytelników. Dzieci mogły w jego trakcie porozmawiać z autorkami o przedstawianych w ich książkach emocjach, narysować własne prace i omówić je z pisarką i rysowniczką.

Dodatkowy element projektu stanowiła prezentowana w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach wystawa Wydawnictwa „Dwie siostry” pt. „Co robią uczucia?”. Można ją zobaczyć do końca grudnia.

Dzięki wszystkim działaniom wzmocniliśmy bibliotekę jako ośrodek kulturotwórczy, zacieśniliśmy współpracę ze wszystkimi przedszkolami naszej gminy i zaangażowaliśmy w działania nie tylko obszar miejski, ale i wiejski gminy, gdzie mieści się 6 filii bibliotecznych. Wartością dodaną jest fakt pozyskanie nowych czytelników (tak dorosłych, jak i dzieci), którzy zapisali się do nas po udziale w poszczególnych działaniach.

Nie da się ukryć, że emocje mają moc – dają możliwość wyrażania siebie, reagowania na sytuacje, okazywania własnego stanu innym. Gdy pracujesz nad nimi z dziećmi, stają się tematem niezwykle ważnym i wdzięcznym, to czas na rozbrajającą szczerość i zatrzymanie się na dłużej nad zaprzątającymi dziecięce głowy sprawami, to czas nauki i refleksji dla dużych i małych. Dziękujemy, że byliście w tym procesie z nami!

Nadesłała: Bogusława Serzysko, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”