[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIKOŁOWIE

Dobry Klimat dla Rodziny

2Do konkursu Dobry Klimat dla Rodziny, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogły przystąpić firmy i instytucje z sektorów prywatnych, publicznych i organizacje pozarządowe. Dla uczestników wyznaczono 3 kategorie, w których mogli wziąć udział. Były to: wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, wyrównywanie szans edukacyjnych i samorząd przyjazny seniorom. Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie została nominowana w do kategorii 2.Gmina Mikołów, która zgłosiła do konkursu Akademię Rozwoju Osobistego realizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie znalazła się wśród 4 nominowanych w kategorii 2.

1

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych (w tej kategorii nadesłano 77 wniosków). Nominację w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrała w dniu 15.05.2015 r.  dyrektor MBP- Bożena Holeczek.

4

Sosnowiec (Kategoria 1 – Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi), gmina Wisznice (Kategoria 2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych) i Darłowo (Kategoria 3 – Samorząd przyjazny seniorom) są laureatami III. edycji konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”. Nagrodę specjalną otrzymał Stargard Szczeciński.

3

Nadesłała: Anna Wojtkowska-Witala, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie