zajęcia

[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU. FILIA W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

„Wakacyjne hece w bibliotece” w Wojkowicach Kościelnych już za nami!!!!

zajęciaJak co roku w lipcu i w sierpniu w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych zorganizowane zostały dla dzieci wakacyjne zajęcia plastyczno-literackie. Wzorem lat ubiegłych zajęcia te realizowane były w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod hasłem „Pod dobrą opieką”.

Ogółem odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 35 dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat, a łączna frekwencja wyniosła 167 odwiedzin. Tematyka i poziom merytoryczny spotkań była dostosowana do wieku uczestników.

Szczególny nacisk położony został na szeroko rozumiane zachowanie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia. Najważniejszym celem spotkań było uświadomienie dzieciom, że wolny czas można spędzić bezpiecznie, zdrowo i pod dobrą opieką. Każde zajęcia rozpoczynały się od pogadanek promujących i kształtujących zdrowy styl życia: „Jak dbać o swoje zdrowie”, „Zdrowie na talerzu”, „Ruch to zdrowie”, „Bezpiecznie nad wodą”, „Pierwsza pomoc”, „Bezpiecznie w lesie”. Podczas zajęć dzieci poznawały i utrwalały sobie numery alarmowe, poznawały zasady zachowania się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi, uczyły się, jak się właściwe odżywiać, co im szkodzi, a co nie. Pogadankom towarzyszyły zawsze zajęcia plastyczne, podczas których powstały: piramidy żywności, plakaty promujące zdrowy styl życia.

Bezpiecznemu i „pod dobrą opieką” spędzaniu czasu w okresie wakacji poświęcone było spotkanie z policjantem młodszym aspirantem Panem Marcinem Welonem. Opowiadał o bezpieczeństwie na drodze, podczas jazdy na rowerze, o bezpiecznym zachowaniu się zarówno w domu jak i podczas wakacyjnych podróży, o bezpiecznej kąpieli tylko w dozwolonych miejscach i pod opieką dorosłych. Uczulał, jak się zachować w kontaktach z nieznajomymi. Szczególną uwagę poświęcił również problemowi bezpieczeństwa w sieci. Zwracał uwagę dzieci na zagrożenia, jakie czyhają na nie w Internecie.

zajęcia

Z kolei przedstawicielka Nadleśnictwa Siewierz Pani Agnieszka Zawada-Piątkowska mówiła, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie. Opowiadała o zagrożeniach czyhających w lesie, co należy zrobić w przypadku spotkania w lesie np. dzika, ukąszenia przez węża czy „złapania” kleszcza. Mówiła także, jak należy postępować z rannymi, dzikimi zwierzętami. Szczególną uwagę zwróciła na to, że dzieci po lesie powinny poruszać się tylko pod opieką osób dorosłych.

Urozmaiceniem wakacyjnych zajęć były warsztaty plastyczne, które poprowadzili Pani Urszula Fujarska i Pan Jan Noszczyk z „Osikowej Doliny”. Pod ich kierunkiem dzieci stworzyły przepiękne wielobarwne motyle. Nawiązując do Roku Henryka Sienkiewicza, kilka spotkań poświęconych było powieści „W pustyni i w puszczy” a dokładniej tematyce afrykańskiej. Dzieci poznały historię Stasia i Nel oraz ich trasę podróży przez Afrykę. Podczas tych zajęć powstały „afrykańskie wioski”, afrykańskie maski i totemy, instrumenty muzyczne „marakasy” i wiele innych prac, które można obejrzeć na wystawce w filii bibliotecznej. Na zakończenie wakacyjnych spotkań wszyscy otrzymali dyplom uczestnika kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz książkowe nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia.

Nadesłała: Marzena Wacławek, Filia Biblioteczna Wojkowice Kościelne