prelegent

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Najstarsze wiślańskie dokumenty

prelegentParafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia 10 listopada 2016 r. zorganizowały konferencję pt. „Źródła do dziejów Wisły. Zasób Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle”, która odbyła się w Domu Zborowym. Wśród gości znaleźli się m.in. duchowni na czele z biskupami seniorami ks. Pawłem Anweilerem i ks. Januszem Jaguckim, burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok oraz radni powiatowi i miejscy. Na sali nie zabrakło Krzysztofa Szelonga – dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, która wsparła parafię wykonując dezynfekcję jej zbiorów archiwalnych i bibliotecznych.

prelegent

 

Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Wacław Gojniczek – historyk i archiwista z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Marcin Gabryś – kustosz Biblioteki i Archiwum Tschammera w Cieszynie i Danuta Szczypka – opiekunka archiwum parafialnego. Referat nadesłany przez prof. AJD Janusza Spyrę przedstawiła w zastępstwie Renata Czyż – dyrektor biblioteki. Wystąpienia dotyczyły potrzeby archiwizowania dokumentów, zasobów archiwów ewangelickich w Cieszynie i Wiśle oraz najstarszych dokumentów znajdujących się w wiślańskiej placówce.

spotkanie

Na zakończenie spotkania proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle ks. Waldemar Szajthauer w towarzystwie kuratora Leszka Podżorskiego podziękował twórcom archiwum. Podziękowania i gratulacje odebrali: Danuta Szczypka – główna wykonawczyni projektu, Wanda Kuczera, Łucja Brzeżycka z Książnicy Cieszyńskiej, Wacław Gojniczek i Marcin Gabryś. Następnie głos zabrał ks. bp senior Paweł Anweiler, który wyraził uznanie dla pracy Danuty Szczypki oraz konsekwencji w realizacji podjętego zadania.

prelegent

Po konferencji organizatorzy zaprosili licznie zgromadzoną publiczność do zwiedzania archiwum znajdującego się w tzw. starej szkole oraz wystawy przygotowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Wystawa składa się z kopii najstarszych dokumentów zgromadzonych w archiwum parafialnym. Pochodzą one z XVIII wieku i dotyczą nie tylko dziejów parafii, ale też gminy: kameralnej wsi Wisła i obowiązków poddańczych jej mieszkańców wobec księcia i Kościoła rzymskokatolickiego. Wystawę można zwiedzać w godzinach pracy biblioteki do 30 grudnia. Serdecznie zapraszamy!

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle