zajęcia

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

 Będzińskie kreacje, czyli edukacja regionalna dla najmłodszych

zajęciaMieszkający w łęczyckim zamku Diabeł Boruta podczas jednej ze swoich wędrówek zachwycił się zamkiem w Będzinie. I jak mówi legenda postanowił się dostać na zamek i zaprzyjaźnić z jego właścicielem, starostą Goławskim. Podając się za bogatego szlachcica uczestniczył w balu sylwestrowym, na którym zakochał się w Halszce, córce starosty.
Losy Diabła Boruty, jego nieszczęśliwa miłości i tajemnice towarzyszące diabelskiej wizycie
w Będzinie poznawały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Będzinie, które 13 marca odwiedziły oddział dla dzieci i młodzieży biblioteki w Będzinie.

Zajęcia „Będzińskie kreacje” zostały zorganizowane w ramach bloku spotkań z edukacji regionalnej, jakie przygotowali bibliotekarze z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta. Ich celem było wprowadzenie dzieci w świat poszukiwań śladów przeszłości własnego regionu poprzez zapoznanie z legendą miasta oraz dostarczenie emocji i doświadczeń związanych z odkrywaniem.

spotkanie

Zajęcia opracowane zgodnie z ideą edukacji regionalnej, która zakłada „zbliżać to, co nasze i małe, ku temu, co wielkie, nie pozwalając temu, co małe bezkształtnie się rozpłynąć” przygotowuje dzieci do czerpania z zasobów kultury m.in. architektury i tradycji oraz dorobku historycznego, by kształtować poczucie własnej tożsamości przy zachowaniu otwartości i zrozumienia na inne kultury.

spotkanie

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie