zajęcia

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

W gościnie…

zajęciaW dniach 6–7.04.2017 pracownicy Centrum Wiedzy o Regionie Książnicy Beskidzkiej odpowiedzieli na gościnne zaproszenie bibliotekarzy i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach i poprowadzili zajęcia tematyczne
z zakresu edukacji regionalnej i literackiej. Łącznie odbyło się 14 lekcji dla uczniów wszystkich typów klas.

W porozumieniu z bibliotekarzami szkolnymi podjęliśmy działania, polegające na promowaniu czytelnictwa, zachęcaniu uczniów do kontaktu z książką jako formą aktywnego spędzania czasu oraz poszukiwania informacji związanych z tematami regionalnymi i literackimi, które zostały tam zaprezentowane. Uczestnicy mieli okazję poznać architekturę Bielska-Białej, a także legendy, wierzenia i zwyczaje naszego regionu oraz różne ciekawostki historyczno-literackie, ukrywające się pod następującymi tematami:

– W babcinej izbie – czyli o tym, jak dawniej w domu bywało,

– Smocze osobliwości w mitach, legendach i wyobrażeniach,

– Lekcja pełna strachu, czyli co straszyło naszych przodków?

– Bielsko-Biała. „Mały Wiedeń” Karola Korna.

Wykorzystując umiejętność opowiadania, bibliotekarki Książnicy Beskidzkiej wcieliły się na czas wizyty w szkole w bajarki, które starały się zaczarować słuchaczy swoją wiedzą, pasją i kulturą żywego słowa. Gawędziły one o domu, jego symbolice i wymowie w tradycji górali beskidzkich, przytaczały legendy o duchach, utopcach i straszkach, naruszających spokój i mir domowy gospodarzy, opowiadały bajki o smoku Babiogórskim i historie zupełnie prawdziwe o architekcie Karolu Kornie, który budował rzeczywiste, choć w bajecznym stylu obiekty.

zajecia

Nie zabrakło też eksponatów (niektórych rzeźbionych przez samych pracowników), książek ze zbiorów Książnicy Beskidzkiej, kolorowych plansz i ilustracji. Dzieci wzięły udział w zabawach, rozwiązywały krzyżówkę, wykonywały prace plastyczne oraz wcieliły się w rolę poszukiwaczy zabytków wykorzystując mapę Bielska-Białej. Pomysłowość bibliotekarzy w zakresie metodyki została przyjęta z entuzjazmem i spotkała się z dużym zaangażowaniem dzieci.

Wizyta w szkole stała się okazją do spotkań z innymi bibliotekarzami oraz możliwością wymiany doświadczeń w pracy w prowadzeniu najmłodszych czytelników po świecie literatury. Mamy nadzieję, że obecność bibliotekarzy w Szkole Podstawowej
w Wilkowicach oraz ich zaangażowanie w zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów na temat historii i kultury rodzimej i regionalnej. Dziękujemy za gościnność i zapraszamy na kolejne spotkania z tradycją i literaturą naszego regionu, tym razem w Książnicy Beskidzkiej.

Nadesłała: Beata Kania, Książnica Beskidzka