sala

[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Warsztaty Akceptacja własnego ciała w raciborskiej bibliotece

sala24 maja w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu odbyły się warsztaty prowadzone przez Aleksandrę Wojtowicz-Pacholską i Małgorzatę Janigę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. VI SP nr 4 w Raciborzu. Zajęcia dotyczyły profilaktyki zdrowego stylu życia w kontekście zaburzeń odżywiania- anoreksji i bulimii.

Na początku prowadzące określiły zasady obowiązujące w trakcie zajęć: nie ma ocen, nie przerywamy sobie wzajemnie. W dalszej kolejności rozmawiały z uczniami na temat zdrowego stylu życia, podkreślając, że obejmuje ono także zdrowe relacje z innymi osobami. W części warsztatowej spotkania, uczniowie w grupach odpowiadali na pytania: dlaczego młodzi ludzie nie akceptują siebie i jak rozpoznać, że ktoś siebie nie akceptuje oraz co młodzi ludzie robią, żeby inni ich akceptowali.

sala

Na koniec prowadzące wraz z uczestnikami zajęć omówili wskazane odpowiedzi. Uczniowie dowiedzieli się także jak osoby dotknięte tymi chorobami postrzegają siebie, na czym polegają anoreksja i bulimia, jak sobie z nimi radzić i dokąd zwrócić się o pomoc.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu