plakat

[Zapowiedź] Nowości Wydawnictwa SBP

Najnowsze propozycje Wydawnictwa SBP

stowarzyszenieWydawnictwo SBP prezentuje najnowszą publikację pt. „Nowości wiedzy o bibliotekarstwie” autorstwa Jacka Wojciechowskiego oraz „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” autorstwa Anety Firlej-Buzon.  Zapraszamy do zapoznania się z opisami książek.

Nowości wiedzy o bibliotekarstwie

plakatOpis:

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat naukowy nie stanowi przeszkody. Zawiera rozbudowany indeks przedmiotowy.

(…) Wiedza o bibliotekarstwie wciąż ma rację bytu. Jako świadomościowy konstrukt, wykorzystywany w mediacyjnej praktyce, jak też kreowany teoretycznie oraz wykładany – chociaż niekoniecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jednolitości ani kompletności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przejściach, mocno pokiereszowana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga regeneracji. I taką próbę tu podejmuję.

(ze Wstępu)

Cena: 59 

Możliwość zamówienia w Wydawnictwie SBP.

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie

książkaOpis:

Niniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Pierwsza część książki dotyczy wartości faktograficznej, źródłowej i informacyjnej kolekcji dokumentów życia społecznego, jak i poszczególnych rodzajów druków ulotnych i okolicznościowych. Na wybranych przykładach omówione zostały tu problemy wartościowania tego rodzaju druków, wartości kolekcjonerskiej i sentymentalnej wybranych typów wydawnictw efemerycznych oraz sprawy ich, przejawiającej się w tzw. potencjalnej wartości stałej, obecności na którym rynku książki. W dalszej części tomu zaprezentowane zostały praktykowane w dużych bibliotekach naukowych, wykształcone w toku wieloletnich doświadczeń, zgodne z przyjętymi kierunkami gromadzenia i specjalizacjami, sposoby pozyskiwania oraz opracowywania dokumentów życia społecznego. Kolejne strony niniejszego opracowania odnoszą się do praktyk stosowanych w książnicach mniejszych, ukierunkowanych na zachowanie oraz ochronę źródeł do badań historii lokalnej. Ujęto tu również bardzo interesujące kwestie organizowania w bibliotekach tzw. archiwów społecznych. W przedostatniej części książki omówione zostały wypracowane w Bibliotece Narodowej oraz określonych bibliotekach naukowych problemy przechowywania, konserwacji i digitalizacji dokumentów życia społecznego. Ostatnie dwa teksty łączące się bezpośrednio z ochroną cennych dokumentów życia społecznego, jak i ich utrwalaniem w postaci cyfrowej, pośrednio zaś związane z problemem zwrotu cyfrowego we współczesnej humanistyce, odnoszą się do obecności wydawnictw niekonwencjonalnych w sieci.

(z opisu)

Cena: 36 zł

Możliwość zamówienia w Wydawnictwie SBP.

Nauka o informacji

okladkaSpis treści:

 • Autorzy
 • Wykaz ważniejszych skrótów i akronimów
 • Od redaktora
 • Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa (Mirosław Górny)
 • Terminologia informacji naukowej (Jadwiga Woźniak-Kasperek)
 • Środowisko informacyjne człowieka (Wiesław Babik)
 • Metody badań w nauce o informacji (Barbara Stefaniak, Marta Skalska-Zlat, Sabina Cisek)
 • Działalność informacyjna (Marek Nahotko)
 • Usługi informacyjne (Stanisława Kurek-Kokocińska)
 • Współczesne źródła informacji (Ewa Głowacka, Mariusz Jarocki, Małgorzata Kowalska, Ewa Kurkowska, Natalia Pamuła-Cieślak)
 • Organizacja informacji naukowej w Polsce oraz współpraca krajowa i międzynarodowa (Renata Frączek)
 • Informacja specjalistyczna na potrzeby współpracy współczesnej nauki z gospodarką (Diana Pietruch-Reizes)
 • Organizacja informacji i wiedzy (Barbara Sosińska-Kalata, Marcin Roszkowski)
 • Zarządzanie informacją i wiedzą (Katarzyna Materska)
 • Sztuczna inteligencja w informacji naukowej (Jolanta Szulc)
 • Zachowania informacyjne (Monika Krakowska)
 • Bariery informacyjne (Marzena Świgoń)
 • Problemy lingwistyczne we współczesnej informacji naukowej (Piotr Malak)
 • Komputerowe przetwarzanie informacji (Aleksander Radwański)
 • Zasoby i wyszukiwanie informacji naukowej (Arkadiusz Pulikowski)
 • Wyszukiwanie informacji w środowisku internetowym (Natalia Pamuła-Cieślak)
 • Architektura informacji (Stanisław Skórka)
 • Prezentacja informacji (Veslava Osińska)
 • Od Web 1.0 do Web 3.0. Interaktywność a ewolucja sieci (Grzegorz Gmiterek)
 • Zasoby niematerialne w społeczeństwie informacyjnym (Maja Wojciechowska)
 • Kultura informacyjna (Hanna Batorowska)
 • Nauka o informacji a nauki humanistyczne w kontekście akademickiego kształcenia pracowników informacji (Anna Tokarska)
 • Bibliografia, encyklopedie, słowniki, czasopisma (Aneta Drabek)
 • Angielsko-polski słownik (Jacek Tomaszczyk)
 • Indeks osobowy (Marlena Gęborska)
 • Indeks przedmiotowy (Marlena Gęborska)

Promocyjna cena: 45 zł

Możliwość zamówienia w Wydawnictwie SBP.