[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Debata

spotkanieKsiążnica Beskidzka w Bielsku-Białej w ramach umowy podpisanej z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej na realizację projektu Senior, w dniu 5 grudnia zorganizowała debatę Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ, której tematem było Bezpieczeństwo seniorów. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Rosińska, kierownik referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki starszy specjalista Sebastian Kufel, Marek Magiera dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł. insp. mgr Krzysztof Gałuszka, aspirant sztabowy Jarosław Motyka z Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, przedstawiciel Banku Pocztowego Artur Bury. Spotkanie poprowadził podinsp. Mariusz Kuliński Naczelnik Wydziału Prewencji bielskiej komendy.

spotkanie

Celem debaty było uwrażliwienie osób starszych na zagrożenia i przestępstwa, których mogą stać się ofiarami. Omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Senior! Łatwa ofiara?
  • Dom – bezpieczna przystań? Zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania
  • Senior w przestrzeni publicznej, unikanie zagrożeń komunikacyjnych
  • Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni wirtualnej
  • Skala zagrożeń oszustwami na szkodę osób starszych
  • Czy seniorzy mają wiedzę o tym, gdzie zwrócić się o pomoc czy poradę?
  • Rola instytucji państwowych w przeciwdziałaniu przestępstwom przeciwko seniorom
  • Czy seniorzy mają wpływ na swoje bezpieczeństwo?
  • Działania profilaktyczne dla seniorów. Strata czasu czy odpowiedź na zapotrzebowanie?

Ważnym zagadnieniem okazała się kwestia zagrożeń związanych
z użytkowaniem kont bankowych, kart płatniczych i szeroko pojętej bankowości internetowej. Każdy z tematów debaty był komentowany przez zaproszonych gości, przedstawicieli  bielskich instytucji. Uczestnicy debaty – seniorzy podzielili się z ekspertami swoimi obawami, zadawali pytania i sami zwrócili uwagę na sytuacje, w których nie czują się pewnie.

gość

Debata zakończyła się dyskusją. Uczestnicy poruszali najbardziej nurtujące ich sprawy związane z bezpieczeństwem w domach, na ulicy. Dyskutanci zgodzili się co do tego, że o tych problemach należy rozmawiać i nieustannie uczulać ludzi na zagrożenie, które niesie za sobą współczesny świat, codzienne życie.

gość

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej