[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

GMINNE KONKURSY O KOŚCIELE ŚW. MARCINA W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

spotkanieJednym z najstarszych zabytków sakralnych w Gminie Siewierz jest kościół św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych. Kościół ten zasługuje na szczególną uwagę, gdyż m.in. jest jedynym Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Polsce, posiada najstarszy zabytek ludwisarstwa w Polsce – lawaterz (umywalnię kapłańską), cenny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym, przywieziony do wojkowickiego kościoła w 1625 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu odbyły się finały dwóch konkursów poświęconych wojkowickiemu sanktuarium. Ich celem była popularyzacja wiedzy o regionie, regionalnej sztuce sakralnej, promocja wojkowickiego kościoła, pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań literackich wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs historyczny „Nasze Kulturowe dziedzictwo: Kościół św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych” adresowany był do uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Współzawodniczyło w nim 7 dwuosobowych zespołów  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Uczestnicy, zapoznawszy się wcześniej ze specjalnie przygotowanym dla nich materiałem historycznym, rozwiązywali test i krzyżówkę.

W konkursie literackim „Tajemnice wojkowickiego sanktuarium” zadaniem uczniów klas IV-VII szkół podstawowych było napisanie legendy o kościele, a uczniów klas II i III Gimnazjum wymyślenie opowiadania detektywistycznego. Uczniowie wykazali się wspaniałymi talentami literackimi. Ciekawie tytułując i pisząc swoje czy to legendy, czy opowiadania detektywistyczne, w interesujący sposób wplatali zdobytą wiedzę o kościele wojkowickim.

gablotka

Finał gminnych konkursów zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Krzykawska, proboszcz parafii św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych ksiądz Stanisław Pala, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Brudzowicach Grażyna Kocot, wieloletni Wicedyrektor ZSP w Wojkowicach Kościelnych Henryka Krzykawska, Elżbieta Szczeszek, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów.

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali przepiękne wydania albumowe. Laureatom konkursu historycznego dyplomy i nagrody książkowe wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.

Laureaci konkursu literackiego otrzymali  pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które ufundował i wręczył  proboszcz Kościoła św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych ksiądz Stanisław Pala.

spotkanie

Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentu kroniki ks. Wacława Stępnia opisującej pożar świątyni i legendę jednej z laureatek konkursu. Ksiądz Stanisław Pala podzielił się  interesującymi wiadomościami na temat historii wojkowickiego kościoła. Pogratulował uczniom talentów i podziękował za zorganizowanie konkursów i wystawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przemawiając na spotkaniu podkreślił, że Miasto i Gmina Siewierz są bogate w zabytki zasługujące na zainteresowanie. Podkreślił, że siewierska biblioteka, posiadając bogaty księgozbiór regionalny, od lat przybliża dzieciom i młodzieży wiedzę o historii regionu. Podziękował laureatom za udział w konkursach, nauczycielom za przygotowanie uczniów, a bibliotece za zorganizowanie konkursów.

W bibliotece można zobaczyć wystawę poświęconą historii i współczesności wojkowickiego kościoła. Zostały na niej  zaprezentowane różne źródła informacji: stare  i współczesne fotografie, ukazujące to wszystko, co zasługuje w tym sanktuarium na uwagę, wydawnictwa popularnonaukowe, artykuły z czasopism, ciekawostki, fragmenty kroniki parafialnej.

Dziękujemy księdzu Stanisławowi Pali za ufundowanie nagród książkowych w konkursie literackim i pomoc przy organizacji konkursów. Laureatom gratulujemy zdobytej wiedzy historycznej  i talentów literackich i życzymy dalszych sukcesów.

Nadesłała: Jolanta Jakubczyk, MGBP w Siewierzu