[Relacja] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030

spotkanieW Bibliotece Śląskiej 23 i 24 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030” dla pracowników bibliotek publicznych województwa śląskiego. Prowadzącymi były: Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ oraz Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło 39 bibliotekarzy z miejskich, miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych.

Podczas warsztatów wykorzystano elementy autorskiego projektu edukacyjnego Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie oraz International Advocacy Programme, programu rzeczniczego IFLA dla bibliotek publicznych. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) jako główny temat spotkania to ważna kwestia nie tylko dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i krajowych rządów, ale także dla instytucji pracujących dla społeczności lokalnych. Biblioteki publiczne cieszą się zaufaniem społecznym i umożliwiają dostęp do informacji, dlatego są ważnymi partnerami w promocji postanowień Agendy 2030.

Uczestnicy poznali znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do rozwoju świata w skali globalnej i regionalnej, a także instytucje zajmujące się wdrażaniem Agendy 2030: Ośrodek Informacji ONZ oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA). Identyfikacja zadań gospodarczych i społecznych realizowanych przez władze samorządowe pozwoliła uczestnikom wyszczególnić sfery, które biblioteki publiczne mogą także rozwijać w swojej działalności i we współpracy z innymi instytucjami w regionie. Z kolei analiza potencjału i słabych stron instytucji pomogła określić możliwości działania oraz wskazać partnerów, których biblioteki mogą zaprosić do promocji Celów w społecznościach lokalnych.

Relacja z pierwszego dnia warsztatów. Realizacja R. Latusek

Biblioteki publiczne, wykorzystując swój potencjał, mogą stać się miejscami ważnymi na mapie ośrodków wspierających wdrażanie Agendy 2030. Uczestnicy warsztatów wskazali, że działania bibliotek mogą obejmować:

  • organizację spotkań informacyjnych – przybliżających Cele Zrównoważonego Rozwoju – dla mieszkańców, nauczycieli, pracowników innych instytucji oraz polityków;
  • tworzenie identyfikacji wizualnej biblioteki z wykorzystaniem ikon SDG;
  • podkreślanie realizacji Agendy 2030 przez biblioteki w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych;
  • współpracę środowiska bibliotekarskiego (SBP, biblioteki powiatowe, biblioteka wojewódzka, Biblioteka Narodowa) w ramach promocji działań bibliotek;
  • stworzenie miejsca na platformie SBP umożliwiającego publikację przykładów realizacji Celów;
  • projekty rzecznicze wzmacniające pozycje bibliotek.

W realizacji tych zamierzeń bibliotekarze potrzebują wsparcia bibliotek wyższego szczebla, organizacji bibliotekarskich i odpowiednich ministerstw zajmujących się Agendą 2030: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiały o rzecznictwie bibliotek na rzecz Agendy 2030:

Nadesłała: Magdalena Gomułka, Biblioteka Śląska