[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

 Regio-źródła – nowe możliwości Książnicy Beskidzkiej

BIBLIOTEKAOd września 2018 roku czytelnicy Książnicy Beskidzkiej mogą korzystać z nowej bazy informacyjno-wyszukiwawczej, zawierającej dokumenty życia społecznego, będące cennym uzupełnieniem zbiorów książkowych.

Regio-źródła zostały stworzone z myślą o łatwiejszym dotarciu do informacji i wiedzy na temat szeroko rozumianego regionu, a więc obszaru Beskidów, a dokładniej byłego województwa bielskiego, powiększonego o tereny gminy Bestwina i Czechowice-Dziedzice i opracowane jako wielotematyczne źródło wiedzy o wartości edukacyjnej, poznawczej oraz kulturowej.

Regio-źródła zawierają różnorodne pod względem formy i treści dokumenty regionalne, gromadzone w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym od 1976 roku. Są to, m.in. wycinki prasowe, druki ulotne i okolicznościowe (np. kalendarze, plakaty), katalogi i foldery informacyjne, dokumenty wizualne (np. pocztówki, ekslibrisy) oraz tzw. regionalia przestrzenne (czyli różnego rodzaju rekwizyty i gadżety). Wszystkie one stanowią materiały unikatowe pod względem treści i formy wydawniczej, publikowane z okazji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, rocznic i uroczystości. Co ciekawe, część z nich dostępna jest w kilku wersjach językowych, np. angielskim, niemieckim, słowackim lub czeskim.

W celu ułatwienia korzystania z bazy informacyjnowyszukiwawczej Regio-źródła materiały zostały pogrupowane w cykle tematyczne. Wśród nich można wyróżnić m.in. publikacje przedstawiające historie i działalność Książnicy Beskidzkiej, NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidziu (II obieg), Ochotniczej Straży Pożarnej na Podbeskidziu oraz te dotyczące Ekslibrisów i Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Do zbiorów kolekcjonerskich należą także dokumenty życia społecznego związane z wybitnymi postaciami regionu: św. Janem Pawłem II, św. Józefem Bilczewskim oraz Adamem Skarbińskim, wpisującym się w historię lotnictwa na Podbeskidziu.

Dostęp do nowej bazy Książnicy Beskidzkiej jest możliwy dzięki specjalnie przystosowanemu do wyszukiwania dokumentów i materiałów o tematyce regionalnej stanowisku komputerowemu, znajdującemu się w gmachu głównym przy ul. Słowackiego 17a w Bielsku-Białej. Aby skorzystać z Regio-źródeł wystarczy wpisać słowo kluczowe, frazę lub interesujący nas temat, a dzięki wyszukiwarce czytelnik otrzyma listę poszukiwanych dokumentów (wraz z ich skanami), a tym samym bezpośredni dostęp do wiedzy i potrzebnych informacji.

Zachęcamy wszystkich czytelników do skorzystania z innowacyjnych możliwości Książnicy Beskidzkiej, w tym szczególnie uczniów, studentów, nauczycieli, historyków i regionalistów, oraz zdobywania wiedzy poprzez odkrywanie nowych źródeł informacji.

 

Nadesłała: Beata Kania, Książnica Beskidzka