[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABRZU

OBRAZMiejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach filia w Zabrzu zapraszają nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli-polonistów pracujących we wszystkich typach szkół oraz bibliotekarzy z wszystkich typów bibliotek  do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium, które jest realizowane w ramach projektu „Książka na piątkę, znakomity  początek: rozdanie trzecie”. Projekt ten jest  dofinansowany ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Seminarium odbędzie się 24 października 2019 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu pozostają po stronie uczestnika. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, zgłoszeń można dokonywać przez wysłanie zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na adres: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl

Zapisy prowadzone    są   do wyczerpania miejsc, o zakwalifikowaniu się                                   decyduje kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu zgłoszeń uczestnicy seminarium               otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się na seminarium.

Dodatkowych informacji na temat seminarium chętnie udzieli: Paweł Dobrzelecki (Główny specjalista ds. projektów, promocji i marketingu Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, mailowo: pawel.dobrzelecki@biblioteka.zabrze.pl lub telefonicznie: 609 158 965)

PROGRAM:

9.00-10.00      Rejestracja uczestników

10.00-10.15    Rozpoczęcie seminarium: powitanie gości i uczestników przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu Tomasza Iwasiów

10.15-10.45     Justyna Konieczny, Książka na piątkę znakomity początek

10.45-11.30      Grzegorz Kasdepke, Chuligani w bibliotece – czyli jak wychować przyszłych buntowników, marzycieli i wynalazców

 11.30-12.00    Przerwa kawowa

12.00-12.45 Anna Czernow, Czytelnictwo dzieci i młodzieży wobec dorosłych oczekiwań

12.45-13.30 Joanna Papuzińska, Sam na sam z książką. Pierwsze samodzielne lektury