z internetem

[Zapowiedź] Tydzień z Internetem

z internetemSerdecznie zapraszamy do udziału w kampanii „Tydzień z Internetem”, która odbędzie się w dniach 14-20 marca 2016 r. Motywem przewodnim tegorocznej edycji „Tygodnia z Internetem” jest świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Aby wziąć udział w kampanii, wystarczy zarejestrować swoją instytucję wypełniając krótki formularz, a potem, między 14 a 20 marca: – zorganizować spotkanie dla mieszkańców według przygotowanego przez nas scenariusza Bezpieczny konsument (opublikowany wkrótce na stronie biblioteki.org), – udostępnić quiz online, poświęcony tematowi przewodniemu kampanii (opublikujemy go 14 marca), – a także włączyć się w promowanie tematyki kampanii w mediach społecznościowych. 

Biorąc udział w spotkaniu lub rozwiązując quiz, mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się np. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, w jaki sposób bezpiecznie dokonywać płatności, jak chronić swoje dane i prywatność,jak stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj: http://biuletyn.biblioteki.org//lt.php?id=bR0FXwANVQMYVQhRSwlXVlE%3D

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali.

W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym. W pięciu polskich edycjach Tygodnia z Internetem wzięło udział 1200 instytucji i ponad 48.000 osób. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się między innymi. jak ocenić wiarygodność sprzedawcy, bezpiecznie dokonywać płatności, chronić swoje dane i prywatność, stworzyć bezpieczne hasło oraz korzystać z praw przysługujących osobom kupującym w sieci.

Temat tegorocznego Tygodnia z Internetem jest inspirowany nową unijną strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, która koncentruje się przede wszystkim na znoszeniu barier w handlu i usługach elektronicznych. Więcej informacji o „Tygodniu z Internetem” znajduje się na stronie: http://biuletyn.biblioteki.org//lt.php?id=bR0FXwANVQIYVQhRSwlXVlE%3D