[Zapowiedź] INSTYTUT KSIĄŻKI

Warsztaty dla bibliotekarzy 2016

ikInstytut Książki zaprasza bibliotekarzy z bibliotek wojewódzkich, miejskich, powiatowych i miejsko-gminnych, którzy zajmują się organizacją szkoleń na dwudniowe warsztaty Skuteczne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty kulturalnej biblioteki. Będą się one odbywać  w 5 miastach w Polsce. Dla śląskich bibliotekarzy będzie to Kraków w dniach 5-6 grudnia 2016 r.  Program warsztatów i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie Instytutu Książki.