logos

Nabór do Grupy InicJaTyWy

FRSI  ogłosiła kolejny nabór do Grupy InicJaTyWy

logosGrupa InicJaTyWy skupia liderów lokalnych społeczności pracujących w bibliotekach. Do 5 kwietnia 2017 r. trwa nabór kolejnych 18 osób. Do projektu zapraszane są dyrektorki i dyrektorzy, którzy ukończyli program Kieruj w dobrym stylu, Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub inny program liderski.

FRSI ogłosiła nabór 18 osób, które dołączą do dotychczasowej grupy 17 inicjatorek i inicjatorów. A więc ludzi, którzy także mają za sobą program „Kieruj w dobrym stylu”, a po jego zakończeniu zdecydowali się dać coś od siebie i wspierać dyrektorki i dyrektorów bibliotek ze swojej okolicy. Teraz organizują lokalne spotkania, by dyskutować o wyzwaniach zawodowych, wiedzą, że w każdej chwili mogą chwycić za telefon, by porozmawiać i wspólnie rozwiązać jakiś problem, czują, że mogą polegać na sobie nawzajem. Chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

FRSI oferuje:
 • udział w trzydniowym szkoleniu wprowadzającym (25-27 maja 2017 r. w Warszawie lub w jej okolicach), podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak zainicjować i prowadzić lokalne spotkania oraz poznają dotychczasowych inicjatorów;
 • udział w dwóch ogólnopolskich spotkaniach inicjatorów, dzięki którym uczestnicy lepiej poznają siebie nawzajem i rozwiną swoje kompetencje w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, facylitacji spotkań i zarządzania zmianą;
 • wsparcie trenerek-coachek podczas regionalnych spotkań inicjatorów (superwizji) oraz konsultacji mailowych, telefonicznych i webinariów.

Członkowie Grupy InicJaTyWy:

 • zainicjują i poprowadzą spotkania lokalnej grupy dyrektorskiej;
 • będą się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • aktywnie uczestniczyć we wszystkich szkoleniach i spotkaniach Grupy InicJaTyWy;
 • pracować nad własnym rozwojem i wykorzystaniem jak najpełniej możliwości edukacyjnych, jakie daje projekt.
Zgłoszenia
 1. Na początku warto zapoznać się z regulaminem naboru.
 2. Potem wypełnić wniosek zgłoszeniowy i wysłać jego skan na adres: bogna.mrozowska@frsi.org.pl do 5 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59.
 3. Do wniosku można dołączyć skan rekomendacji od aktualnego członka Grupy InicJaTyWy lub osoby z zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła Liderów czy też innej (np. działającej lokalnie) organizacji, instytucji lub osoby.
 4. Po zapoznaniu się z wnioskami – z wybranymi osobami koordynatorka projektu umówi się na rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator online (np. Skype).
 5. Wyniki naboru zostaną opublikowane na portalu biblioteki.org oraz przesłane mailowo do 24 kwietnia 2017 r.

Koordynator projektu: Bogna Mrozowska, tel. 22 123 90 25, kom. 722 002 115, e-mail: bogna.mrozowska@frsi.org.pl

Więcej informacji na stronie biblioteki.org