sala

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. PUNKT EUROPE DIRECT

Forum Młodych Erasmus+ − 2014-2020

SALA4 kwietnia 2017 r. w Książnicy Beskidzkiej miało miejsce wydarzenie pt. „Forum Młodych – Erasmus+ 2014-2020” zorganizowane w ramach obchodów 30. rocznicy funkcjonowania programu Erasmus+.

Wydarzenie to skierowane zostało do nauczycieli i uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz średnich. Miało na celu przedstawienie możliwości, zwłaszcza młodym osobom, jakie stwarza sam program. Było również okazją do dzielenia się doświadczeniami w zakresie zrealizowanych projektów, związanych z wymianą młodzieży, stażami oraz praktykami.

sala

Forum składało się z dwóch części – seminaryjnej, na której zaprezentowane zostały założenia programu przez przedstawicieli sieci Eurodesk oraz prezentacyjnej, gdzie zaproszeni goście – nauczyciele oraz uczniowie, przybliżyli swoją historię z udziału w  programie.

sala

Dzięki swej strukturze, przedsięwzięcie to było doskonałą okazją do pokazania przyszłym uczestnikom programu Erasmus+ − młodym Europejczykom oraz nauczycielom szans
w zakresie edukacji na arenie europejskiej, a także potencjału, jaki drzemie w każdym z nas.

Nadesłała: Książnica Beskidzka. Punkt Europe Direct