piekary

[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Po czcionce do książki

piekaryZ radością zawiadamiamy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich otrzymała grant w wysokości 9 tysięcy zł z programu „Patriotyzm Jutra”, na realizację projektu „Po czcionce do książki. Śladami piekarskiego drukarza Teodora Heneczka”.

Motywem wiodącym projektu jest postać Teodora Heneczka – polskiego drukarza wydającego książki w Niemieckich Piekarach (Piekary Śląskie) w XIX wieku. W 2017 roku przypada 200. rocznica urodzin i 170. rocznica założenia przez niego pierwszej polskiej drukarni w tym mieście. Jest to dobra okazja do zaprezentowania mieszkańcom miasta i regionu roli Piekar w pielęgnowaniu języka ojczystego i tożsamości narodowej.

Projekt ma charakter regionalny, ale bez wątpienia porusza zagadnienia uniwersalne takie jak patriotyzm, tradycja, historia i kultura polska. Skierowany jest do uczestników z każdej grupy wiekowej i będzie realizowany z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze edukacyjnym popularyzujące wiedzę o warsztacie i dokonaniach słynnego piekarskiego drukarza oraz jego roli w umacnianiu polskości na Górnym Śląsku.

W ramach projektu planowane są działania zachęcające dzieci, młodzież i dorosłych do poznania historii zasłużonego mieszkańca miasta w formie konkursu historyczno-literackiego, warsztatów papierniczych i drukarskich oraz wystawy tematycznej. Trwałym śladem, który zostanie po zakończeniu realizacji projektu będzie krój pisma o nazwie „Heneczek”, będący rekonstrukcją jednej z czcionek używanych w XIX-wiecznym warsztacie piekarskiego drukarza.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich