[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIKOŁOWIE

IMG_2351W dniu 21 listopada br. miało miejsce rozwiązanie konkursu literackiego „Moja najbardziej niesamowita historia”, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. Celem konkursu było zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie lub dostarczenie w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego (proza).

Tematyka prac konkursowych miała dotyczyć najbardziej nieprawdopodobnej, niesamowitej historii lub wydarzenia jakie miało miejsce w życiu uczestnika konkursu lub kogoś z jego najbliższego otoczenia.

Na konkurs wpłynęło 17 prac z całej Polski, m.in. z Gdańska, Tczewa, Trzebini, Łęcznej, Rudy Śląskiej, Jankowic, Tych oraz z Mikołowa.

IMG_2356

Prace oceniało Jury w składzie:
Magdalena Kubista-Wróbel – była sekretarz redakcji „Zarania Śląskiego”, redaktorka czasopisma „U Świętego Wojciecha”; były pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – pracownik nie tylko Biblioteki Akademickiej, ale również wykładowczyni na studiach doktoranckich; redaktorka i korektorka wielu książek i artykułów.
Barbara Orawska (sekretarz Jury) – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, pomysłodawczyni tego konkursu.
Jacek Sroka-Ritau (przewodniczący Jury) – z wykształcenia historyk i dziennikarz, na co dzień muzyk; autor sztuki teatralnej „Uczyń mnie drzewem”; autor powieści „Dzieci sztyletu”; kompozytor oraz kierownik muzyczny „Teatru Prowincja”.

IMG_2358
Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Elżbieta Czardybon z Mikołowa za utwór „Przepowiednia”
II miejsce – Zbigniew Rutkowski z Tczewa za utwór „Czerwony wykrzyknik”
III miejsce (równorzędne) – Katarzyna Job z Tychów za utwór „Przebudzenie” oraz Karolina Szula również z Tychów za utwór „Nadzwyczajna”.

IMG_2366
Po rozdaniu nagród odbyła się projekcja filmu „Czeski geniusz, aneb Jara Cimrman w Katowicach” w reż. Dariusz Zalega.  Film o genialnym wynalazcy, artyście, prawdziwym człowieku Renesansu, chlubie Republiki Czeskiej. Postaci wciąż nieznanej w Polsce, na czym traci tak polska nauka, jak i kultura. W Katowicach Jara Cimrman leczył się po wypadku lotniczym, w którym ucierpiał wraz z grafem Zeppelinem, to tutaj podjął fundamentalne prace nad genomorfologią – wciąż nieznaną dziedziną nauki, a jego artystyczna dusza odcisnęła swe piętno na kulturalnym obrazie centrum Katowic sprzed stu lat.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna, Mikołów