zajecia

[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bibliotekarze dzieciom

zajeciaWspółczesne bibliotekarstwo i zainteresowanie książką stawia wiele wyzwań i zadań dla dzisiejszego nauczyciela, wychowawcy oraz bibliotekarza. W naszej rzeczywistości bardzo często mówi się o potrzebie, ale i konieczności czytania, czy wychowania poprzez kontakt z książką, która powinna stać się drzwiami do świata wyobraźni, sprzyjającą rozwijaniu osobowości dziecka.

W odpowiedzi na wymagania pedagogiki oraz odbiór poznawczy, intelektualny i emocjonalno-estetyczny treści z zakresu kultury regionalnej oraz literatury pięknej, w dniach 8–9.11.2017 r. pracownicy Centrum Wiedzy o Regionie Książnicy Beskidzkiej ponownie przyjęli zaproszenie od bibliotekarzy i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach i poprowadzili zajęcia z wybranych tematów, łącznie 14 lekcji.

zajęcia

Przy współpracy z bibliotekarzami szkolnymi podjęli działania promujące czytelnictwo, ale także umożliwiające poznanie treści związanych z ciekawostkami historycznymi, onomastycznymi, obrzędami ludowymi oraz takimi wartościami jak dobro, wdzięczność oraz szacunek dla przyrody, z którymi można zetknąć się w utworach ks. Jana Twardowskiego.

Podczas zajęć „Witaj przygodo! Bolek, Lolek i Reksio – bielscy bohaterowie bajek” uczniowie zapoznali się z historią i działalnością bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, odkryli miejsca w Bielsku-Białej, gdzie można spotkać Bolka, Lolka i Reksia, dowiedzieli się, kto tak naprawdę kryje się za bajkowymi postaciami oraz jak wyglądała praca nad realizacją filmów animowanych. Dzieci miały również możliwość poznania współczesnych wydań książkowych o Reksiu i bielskich urwisach oraz zbiorów czytelni regionalnej Książnicy Beskidzkiej, związanych z prezentowanym tematem. Podsumowaniem spotkania stał się wykonany przez dzieci plakat-kolaż, obrazujący przygody i podróże Bolka i Lolka. Zajęcia wzbudziły duży entuzjazm dzieci, które chętnie odpowiadały na zadane pytania, jak również same je formułowały.

Drugi zaprezentowany temat „Co się kryje za nazwami? Wokół nazw miejscowości i szczytów górskich Beskidów” przeniósł uczniów w świat onomastyki, związanej z miejscowościami i beskidzkimi szczytami oraz historiami i legendami. Podczas zajęć przypomniano zasady zachowania się w górach, zaprezentowano przewodniki turystyczne, książki i pocztówki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w etymologicznych poszukiwaniach źródeł nazw, a wraz ze zbójnikiem Klimczokiem mieli również okazję przekonać się, dokąd prowadzą górskie podziemne labirynty.

lekcja

„Tradycje rodzinne górali beskidzkich” przybliżyły uczniom cykl życia, począwszy od dzieciństwa, dorastania, poprzez małżeństwo, aż do starości i śmierci w kontekście obyczajowości i dorocznych obrzędów ludowych. Dzięki licznym rekwizytom, stanowiącym przykłady sztuki ludowej, dzieci mogły poznać życie naszych przodków z rejonu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Uczniowie nie tylko podjęli dyskusję na tematy dotyczące tradycji w kulturze, ale także zadawali dociekliwe pytania. Przypomniano też zasady moralne, jakimi kierowali się nasi dziadkowie, stojący na straży tradycji życia rodzinnego.

W czasie spotkania literackiego „Ksiądz Jan od Biedronki – Dzieciom” uczniowie mieli okazję zapoznać się z postacią księdza-poety, przewodnika i przyjaciela kilku pokoleń dzieci. Uczniowie szybko przekonali się, że humor księdza Jana ma siłę leczniczą. W zabawach opartych na tekstach opowiadań zamieniali się w Złośnice, Pyszałków, Zazdrośników, Zakochanych, Optymistów i Pesymistów, Egoistów i Wrażliwców, deklamowały Obiecanki – Cacanki i naśladowały zachowanie W klasie. Opowieść o Arlekinie  sprawiła, że dzieciom zakręciła się w oku łza. Zachęcone dzieliły się własnymi wspomnieniami doznanej dobroci ze strony kolegów, koleżanek i bliskich. Na koniec rozbiegane po klasie „biedronki” zadawały pytania, a inni odpowiadali na nie zgodnie z własnym przekonaniem.

Wizyta w szkole stała się okazją do spotkań z innymi bibliotekarzami, wymiany doświadczeń i rozmów na tematy metodologiczne, ale przede wszystkim kontaktem z najmłodszymi czytelnikami. Dzięki niej pracownicy Książnicy Beskidzkiej mieli możliwość podjęcia roli przewodników po świecie historii i literatury, wprowadzając słuchaczy w rzeczywistość niezwykłych opowieści i zdarzeń. Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia, fakty, legendy i ciekawostki obudziły w słuchających zainteresowanie oraz zachęciły do samodzielnego sięgania po książki tematyczne.

Dziękujemy bibliotekarkom Szkoły Podstawowej w Wilkowicach za rozbudzanie w dzieciach zainteresowania historią Bielska-Białej, okolic oraz tematami regionalnymi i literackimi. Życzymy nie tylko dalszych sukcesów na drodze edukacyjnej, ale także kolejnych spotkań z ludźmi, dla których książka pozostaje wciąż ważna.

Nadesłali: pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej