[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień Regionalny – Obrzędowość górali beskidzkich

lalkiW dniu 23 lutego 2018 r. po raz piąty Szkoła Podstawowa nr 27 w Bielsku-Białej zorganizowała Dzień Regionalny, podczas którego zaproszony pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej, przeprowadził cztery lekcje regionalne pt. „Obrzędowość górali beskidzkich”.

Uczniowie z zainteresowaniem wzięli udział w przygotowanych warsztatach, w trakcie których zaprezentowane zostały tematy związane z obrzędowością roku kalendarzowego: od Kwietnej Niedzieli i Wielkanocy, przez sobótkę, stawianie mojek, obrzędowość pasterską, Dzień św. Wawrzyńca i Matki Boskiej Zielnej, aż do andrzejek, Dnia Wszystkich Świętych, św. Mikołaja, św. Tomasza, po okres Świąt Bożego Narodzenia i karnawał.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać i przypomnieć sobie znaczenie słów takich jak: mojka, redyk, juhas, baca, podłaźniczka, światy, klepok, trombita, które to pojęcia wzbudziły w nich sporą ciekawość. Podczas zajęć omówione zostały również postacie
z wierzeń ludowych – utopiec, strzyga, zmora, nocnica oraz najsłynniejsi zbójnicy beskidzcy. Uzupełnieniem prezentowanych treści były eksponaty związane z obrzędami, które uczniowie chętnie oglądali: pisanki, witki wierzbowe na śmiergust, ozdoby bożonarodzeniowe, zabawki tradycyjne, makiety wnętrza chaty, lalki w strojach ludowych, a także książkowe publikacje ze zbiorów czytelni regionalnej Książnicy Beskidzkiej.

dekoracje

Zainteresowanie uczniów wzbudziły także stroje dziadów żywieckich. Padały liczne pytania o wierzenia, obrzędy i nieznane, gwarowe słowa. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę pełni Centrum Wiedzy o Regionie Książnicy Beskidzkiej, w którym udostępniane są zbiory informacyjno-bibliograficzne, różnego rodzaju materiały regionalne (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, wycinki) oraz bazy informacyjno-wyszukiwawcze, związane z obszarem byłego woj. bielskiego, powiatem bielskim i miastem Bielskiem-Białą.

Dzień Regionalny zorganizowany został z wielkim zaangażowaniem przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły. Przygotowane przez pracownika Książnicy Beskidzkiej zajęcia przebiegały w miłej i radosnej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a także wyrazili chęć odwiedzenia Książnicy Beskidzkiej
i Centrum Wiedzy o Regionie.

Po raz kolejny uczestnicy Dnia Regionalnego mieli okazję przekonać się o pięknie naszego miasta i regionu oraz o tym, że kryje on jeszcze wiele historii i tajemnic, które warte są poznania, a uczniowie mają szansę budować swoją regionalną tożsamość.

Nadesłała: Agnieszka Goliasz, Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

cele nierówności   pokój