[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU. FILIA W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

„Dzień Bezpiecznego Internetu” w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych

SPOTKANIEDzień Bezpiecznego Internetu 2018 obchodzony jest pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci. Ideą tegorocznego DBI jest m.in. podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, podkreślenie, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata realnego, ale również i tego wirtualnego.  Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje powinny być oparte na poszanowaniu drugiej strony. Dlatego już od kilku lat wojkowicka filia biblioteczna bierze aktywny udział w tej ogólnopolskiej akcji.

Odbyło się więc kilka spotkań edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu młodych internautów w sieci. Podczas tych zajęć rozmawialiśmy o niebezpieczeństwach czyhających w sieci oraz o właściwym korzystaniu z dobrodziejstwa, jakim jest Internet. Podczas zajęć w ferie i jednej z lekcji bibliotecznych, w której udział wzięli uczniowie klasy II SP wraz z wychowawczynią Panią Anastazją Gajewską,  dzieci oglądały i wysłuchały audio-bajki Ł. Wojtasika „Mój przyjaciel Necio” oraz piosenki „Fajnie w Internecie”.

spotkanie

Następnie sklejały własnego papierowego robota „Necika”. Pracowały z zeszytem zadań „Necio.pl – zabawa w Internet” rozwiązując krzyżówki, zadania, rebusy. Dodatkowo uczniowie klasy II SP uczestniczący w lekcji bibliotecznej otrzymały „Sieciakowy Dyplom” potwierdzający bycie przyjaznym internautą.

Z kolei podczas cotygodniowych zajęć plastyczno-literackich, uczestnicy wykonali gazetkę i plakat pt. ”Bezpieczny Internet”. Podczas wszystkich zajęć rozmawialiśmy o tym, że szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To wartość, bez której nie da się zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje pojawianiem się w internecie m.in. cyberprzemocy czy hejtu.

Wszystkie spotkania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na ten temat. Uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, a co za tym idzie na właściwe, pełne szacunku i kulturalne zachowania co zwiększy ich bezpieczeństwo w sieci.

Biblioteka wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

 cele  edukacja pokój

Nadesłała: Marzena Wacławek, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu, filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych