[Relacja] Warsztaty rzecznicze dla bibliotekarzy woj. mazowieckiego

Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Warsztaty dla bibliotekarzy z woj. mazowieckiego

spotkanie21 marca 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy odbyło się kolejne seminarium poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnikami byli dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych, pedagogicznych i wojskowych z woj. mazowieckiego.

Podczas spotkania Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ przedstawiła znaczenie promowania i realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju każdego dnia. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,  opowiedziała o zaangażowaniu bibliotek polskich i SBP w projekcie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA –International Federation of Library Associations and Institutions. Od 2016 r. IFLA mocno angażuje się w promowanie Agendy 2030 ONZ poprzez międzynarodowy projekt International Advocacy Programme.

Kolejną częścią seminarium były warsztaty: Jak biblioteki mogą włączyć się do promocji i realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które poprowadziła Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej w Katowicach.  

spotkanie

Inicjatywa nagłaśniająca działalność bibliotek publicznych w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju zainteresowała uczestników, którzy postanowili, zgodnie z przykładem działań śląskich bibliotek, zamieścić informacje na stronach internetowych i materiałach promocyjnych.

Nadesłała: Magdalena Gomułka, Biblioteka Śląska