[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

Krzysztof Filla w bibliotece

mapa18 i 19 czerwca 2018 r. – w ramach trwającej w bibliotece Wystawy Fotografii Przyrodniczej z Azji Południowo-Wschodniej – Krzysztof Filla spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. Pan Krzysztof opowiadał m. in. o najstarszych lasach na Ziemi, bioróżnorodności i aspektach ekologicznych związanych z lasami i zwierzętami żyjącymi na naszej planecie. Wystawę fotografii można było oglądać w czytelni biblioteki do 29 czerwca 2018 r.

Nadesłała: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach