[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU. FILIA W BRUDZOWICACH

BIBLIOWAKACJE  Z  KSIĄŻKĄ CZESŁAWA JANCZARSKIEGO  „JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM” Z OKAZJI 100 – LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRUDZOWICACH

stolikW okresie od 25 czerwca do 13 lipca 2018 roku w filii bibliotecznej nr 1  w Brudzowicach odbywały się zajęcia edukacyjne z książką Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem” z okazji 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach. Zajęcia były realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości” i odbywały się w poniedziałki, środy i piątki.  W dziewięciu spotkaniach wzięło udział 56 uczestników, a liczba poszczególnych dzieci biorących udział w różnych spotkaniach to 10 uczestników.

Bibliowakacje  to stały element działalności filii w Brudzowicach. Z uwagi na fakt, że w tym roku obchodzimy 100–lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach wiele prac plastycznych było związanych z tym tematem. Uczestnicy na początku przeczytali książkę Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem” oraz wzięli udział w pogadance na temat służby strażaka. Kolejnym zadaniem było stworzenie wozu strażackiego z surowców wtórnych oraz prac na konkurs „Powódź, pożar – dniem czy nocą strażak zawsze chętny z pomocą”. Powstał również plakat ukazujący pracę strażaków oraz podobizna strażaka Sama.

Uczestnicy wykonali również wiele prac plastycznych nawiązujących do wakacji. Powstały kolorowe wachlarze, stonogi, rybki. Powstał również plakat nawiązujący do tematu kampanii ZTU „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”, ukazujący uczestników zajęć w dniu dzisiejszym i za dziesięć lat. Dzieci wzięły udział w pogadankach oraz zabawach nawiązujących do hasła kampanii.

straz

Na zakończenie wakacyjnych spotkań przygotowano ważne wydarzenie artystyczne. Radny Miasta i Gminy Siewierz, równocześnie słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku pan Jan Bańka oraz znakomita aktorka – amatorka oraz słuchaczka UTW- pani Jadwiga Sroka przedstawili wiersz Jana Brzechwy „Pali się!”. Do biblioteki przybyli również w pełnym umundurowaniu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach pan Rafał Sroka oraz pan Tomasz Czyżewski, którzy przekazali dzieciom obszerną wiedzę na temat służby w OSP Brudzowicach. Opowiadali jak wygląda ta trudna służba zarówno w czasie pożaru, powodzi czy wypadku samochodowego. Na zakończenie strażacy zaprezentowali dzieciom wóz strażacki z pełnym wyposażeniem. Uczestnicy podziękowali wszystkim gościom własnoręcznie wykonanymi kwiatami oraz laurkami.

Wszyscy uczestnicy wakacyjnych spotkań otrzymali dyplomy uczestnika kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia.  Uczestnicy konkursu strażackiego zostali również nagrodzeni za trud w wykonaniu pięknych prac plastycznych.

Nadesłała: Paulina Peterek, Filia biblioteczna w Brudzowicach