[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAWIERCIU

Szkolenie bibliotekarzy

szkolenie26 kwietnia 2016 roku sala w wieży Pałacyku Szymańskiego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu sprzyjała wymianie myśli edukacyjnej. Dyrektorzy i bibliotekarze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu oraz z wszystkich bibliotek z całego powiatu, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym aplikowania wniosków do programów grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu, a przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę szkoleniową. Podzielone na bloki tematyczne obejmowało następujące treści: wybór właściwego, interesującego nas programu dotacyjnego, określenie celu projektu, określenie grupy odbiorców zadania, cele strategiczne projektu.

spotkanie

Słuchacze dowiedzieli się także jak ważny jest opis syntetyczny zadania, a także operowanie perswazyjnym słownictwem. Pięciogodzinne szkolenie dostarczyło słuchaczom dużej ilości wiedzy oraz oswoiło z zawiłościami każdego projektu.

Nadesłała: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu