[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU

Ostatni przed wakacjami – Zagłębiowski Czwartek – już 27 czerwca!

PLAKATInstytut Zagłębia Dąbrowskiego i Zagłębiowska Mediateka zapraszają na ostatni przed wakacyjną przerwą Zagłębiowski Czwartek. Tym razem będzie on poświęcony traktatowi będzińsko-bytomskiemu z 9 marca 1589 roku. Prelekcję wygłosi dr Aleksandra Barwicka-Makula.

Zagłębiowski Czwartek odbędzie się 27 czerwca 2019 o godz. 17.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki. Wstęp wolny!

Słuchacze poznają fascynującą historię podpisania traktatu, na mocy którego Habsburgowie uznali Zygmunta III Wazę za króla Polski i wielkiego księcia Litwy.

Dr Aleksandra Barwicka-Makula jest adiunktem w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII w. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi wokół stosunków polsko-habsburskich w okresie panowania Zygmunta III Wazy, systemu rządów w epoce Wazów oraz dyplomacji habsburskiej w dobie rządów cesarza Rudolfa II. Jest autorką monografii Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592.