[Zapowiedź] Nowości Wydawnictwa SBP i prenumerata czasopism

Propozycje Wydawnictwa SBP

stowarzyszenieWydawnictwo SBP prezentuje najnowsze publikacje, które można zakupić po okazyjnych cenach w sklepie internetowych SBP. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i korzystnymi warunkami prenumeraty czasopism na 2020 rok.

Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku

okładkaOpis publikacji:

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał : „Chociaż nie wyszły z tego żadne Żagary to przecież mam z tej Walki pewną satysfakcję. To w  niej debiutowała tak dobra poetka Wisława Szymborska ”.
Autor niniejszej publikacji wyodrębnił kategorię czasopisma literackie młodych, przeciwstawiając je kategorii czasopisma literackie dla młodych. Wyodrębnione m.in. przez prof. Wykę kategorie periodyzacji literatury: kryterium historyczne i pokoleniowe (grupy i pokolenia literackie) wskazują na jeden z ważnych instrumentów obecności nowych świadomości pokoleniowych w historycznoliterackich dziejach Polski.

Cena: 28 zł

Możliwość zakupu w Wydawnictwie SBP.

 

Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX w. / Tomasz Kędziora

okładkaZ opisu:

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce. Proces stopniowego podnoszenia jakości informacyjnej wykazów piśmiennictwa pozwolił na opracowanie nowego systemu dokumentacji, którym okazała się bibliografia. Osiągnięcie efektu wymagało żmudnej pracy wielu pokoleń dokumentalistów. Istnieją również ważne dla początków bibliografii zasoby archiwalne, których analiza pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania nurtujące badaczy bibliografii.

Cena: 35 zł

Możliwość zakupu w Wydawnictwie SBP.

 

Warunki prenumeraty czasopism SBP na 2020 rok

 

miesięcznik „Poradnik Bibliotekarza” 234 zł
miesięcznik „Bibliotekarz” 210 zł
kwartalnik „Przegląd Biblioteczny” 196 zł
półrocznik„Zagadnienia Informacji Naukowej” 118 zł

Zamówienia na czasopisma można składać w ciągu całego roku za pośrednictwem:

Przy zamówieniu większej liczby egzemplarzy tego samego tytułu proponujemy następujące rabaty:

  • 2-9 egzemplarzy tego samego tytułu – 20%
  • 10 i więcej egzemplarzy tego samego tytułu – 30%