[Relacja] GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORNONTOWICACH

Międzypokoleniowe spotkanie z książką

SPOTKANIE„Książki mojego dzieciństwa” to temat spotkania międzypokoleniowego, które odbyło się 20 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach. Było to o tyle ciekawe wyzwanie, że do udziału zaproszono dzieci oraz seniorów (głównie czytelników biblioteki, członków Towarzystwa Miłośników Ornontowic i Koła Gospodyń Wiejskich). Moderatorem spotkania była animatorka kultury Iwona Kusak, która potrafiła zjednać przedstawicieli różnych pokoleń. Poprzez zabawy, techniki dramowe i rozmowy nastąpiła wymiana czytelniczych doświadczeń, uczestnicy prezentowali ulubione książki, odbyło się również głosowanie na najciekawszą prezentację. Spotkanie było atrakcyjnym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

SPOTKANIE

Zorganizowano w ramach projektu „Czytamy i działamy!”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.