[Zapowiedź] Nowości Wydawnictwa SBP

Propozycja Wydawnictwa SBP

obrazWydawnictwo SBP prezentuje najnowsze publikacje, które można zakupić po okazyjnych cenach w sklepie internetowych SBP. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Tydzień Bibliotek 2020

plakatW pakiecie materiałów promocyjnych w wersji elektronicznej znajduje się:

  • plakat Tygodnia Bibliotek 2020 w formacie A4, rozdzielczości 300 dpi pozwalającej na druk w dobrej jakości,
  • grafiki do wykorzystania w sieci (na FB, stronach www),
  • grafiki z miejscem na indywidualną modyfikację (np. umieszczenie kalendarium wydarzeń zaplanowanych przez bibliotekę),
  • zakładki do wykorzystania w dowolny sposób.

 

Cena: 8 zł

 

Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat

Red. D. Grabowska, G. Lewandowicz-Nosal, R. Brzóska

okładkaZ opisu:

Wytyczne IFLA są niezbędne w pracy bibliotekarzy praktyków, personelu bibliotek, kierowników i administratorów, studentów i wykładowców na studiach kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA podjęła się nowelizacji Wytycznych dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18 lat, które ostatnio były opublikowane w 2003 r. Celem nowelizacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk bibliotecznych usług dla dzieci. Dla wielu bibliotekarzy dziecięcych Wytyczne IFLA będą pomocne w dążeniu do realizacji podstawowych zadań związanych z dostarczaniem książek i wspieraniem czytelnictwa. Wytyczne promują i zachęcają do rozwoju skutecznych usług bibliotecznych dla dzieci o różnych umiejętnościach udzielając międzynarodowej społeczności bibliotecznej wskazówek dotyczących dziecięcych potrzeb, prawa do informacji, piśmienności i czytelnictwa. Intencją autorów Wytycznych jest pomoc bibliotekom publicznym we wprowadzeniu wysokiej jakości usług dla dzieci w erze cyfrowej i w rozpoznaniu zmieniającej się roli biblioteki we współczesnym społeczeństwie.

Cena: 19 zł

Tam, gdzie przeszła burza… Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914 – 1920

Autor: Hanna Łaskarzewska

okładkaZ opisu:

W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920 (I wojna światowa, walki polsko-ukraińskie z lat 1917-1918, wojna polsko-bolszewicka), dla dóbr kultury zgromadzonych na obszarze I Rzeczypospolitej. W okresie ponad siedmiu lat nieprzerwanych walk w Galicji, na Podolu i Wołyniu, a także na terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz Królestwa Polskiego ponieśliśmy straty ludzkie i materialne. Dotkliwe zniszczenia objęły mienie kulturalne, z takim trudem chronione w czasach zaborów. W okresie wojennego i rewolucyjnego zamętu, w sposób niepowetowany przetrzebiona została przede wszystkim spuścizna kulturalna i naukowa, w tym archiwa i biblioteki. Zagłada nie ominęła dzieł sztuki, zabytków architektury oraz pomników historycznych. Część ocalałych wówczas dóbr kultury znalazła się w 1918 roku poza granicami kraju.
Już w 1914 roku rozpoczęto rejestrację ponoszonych strat mienia kulturalnego, także wywożonego przez ewakuujących się zaborców do Rosji, gdzie polskie organizacje społeczne starały się je chronić oraz inwentaryzować. W ten sposób przygotowano się do przyszłej akcji rewindykacyjnej.
Losy dóbr kultury są przedmiotem niesłabnącego zainteresowania, zatem publikacja może zainteresować różne grupy  czytelników, gdyż jest kompendium wiedzy na temat losów polskiego dziedzictwa kulturowego w pierwszych konfliktach zbrojnych XX wieku.

Cena: 25 zł

 

Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku

Autor: Andrzej Buck

okładkaZ opisu:

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał : „Chociaż nie wyszły z tego żadne Żagary to przecież mam z tej Walki pewną satysfakcję. To w  niej debiutowała tak dobra poetka Wisława Szymborska ”.
Autor niniejszej publikacji wyodrębnił kategorię czasopisma literackie młodych, przeciwstawiając je kategorii czasopisma literackie dla młodych. Wyodrębnione m.in. przez prof. Wykę kategorie periodyzacji literatury: kryterium historyczne i pokoleniowe (grupy i pokolenia literackie) wskazują na jeden z ważnych instrumentów obecności nowych świadomości pokoleniowych w historycznoliterackich dziejach Polski.

Cena: 28 zł

Profesor Jadwiga Kołodziejska. Badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa. Księga pamiątkowa

Redaktor: Jadwiga Sadowska

Z opisu:

Profesor Jadwiga Kołodziejska (1928-2016) należy do najbardziej znanych autorów w polskim bibliotekarstwie, zwłaszcza publicznym. Jest autorką ponad 700 publikacji, w tym kilkunastu książek. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych było wielostronne i szerokie spojrzenie na społeczną rolę książki, biblioteki i czytelnictwa. Księga pamiątkowa składa się z trzech części.

W części I zamieszczono teksty ilustrujące kierunki działalności Profesor Kołodziejskiej: Barbary Budyńskiej Jadwiga Hildegard Kołodziejska, Jana Wołosza Fenomen Profesor Jadwigi Kołodziejskiej, Barbary Budyńskiej Polskie Towarzystwo Czytelnicze – forum bibliotekarzy, Elżbiety Stefańczyk Działalność Jadwigi Kołodziejskiej na forum SBP i IFLA. W części tej zamieszczono też bardzo interesujący wywiad z 2006 r. – Profesor Jadwiga Kołodziejska o sobie.

W części II zgromadzono bibliografię podmiotową i przedmiotową Profesor Kołodziejskiej.

W części III zamieszczono wspomnienia: Włodzimierza Kołodziejskiego (męża), dr Barbary Budyńskiej, dr. Stanisława Czajki, prof. Oskara S. Czarnika, prof. Marty Grabowskiej, Janiny Jagielskiej, Stanisława Krzywickiego, dr Grażyny Lewandowicz-Nosal, dr. Jerzego Maja, dr. Władysława Michnala, prof. Małgorzaty Pietrzak, prof. Jadwigi Sadowskiej, Barbary Sikory, Wojciecha Szymanowskiego, Anny Skubisz-Szymanowskiej, Andrzeja Tywsa. Księgę uzupełniają zdjęcia Profesor Kołodziejskiej oraz indeks osobowy.

Cena: 35 zł (oprawa miękka); 48 zł (oprawa twarda)

okładkiWydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP poleca książki o zwierzętach, które kochamy wszyscy, bo z jednej strony bawią, nierzadko wzruszają, a z drugiej są pełne ciekawostek, umożliwiających poznawanie świata przyrody i inspirujących. Taka lektura jest ważna dla rodziców, nauczycieli, a także bibliotekarzy. Mając na uwadze wszystkie te walory, spośród szerokiej palety książek o zwierzętach wybraliśmy dla najmłodszych pozycje z serii To ja… Na początek w atrakcyjnej cenie proponujemy książki edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3, autorów rosyjskich, z doskonałymi tłumaczeniami, pięknie ilustrowane, w twardej oprawie,  w których  towarzyszymy zwierzętom (myszkom, jeżykom,  pandom, wiewiórkom, pingwinom, delfinom) w ich codziennym życiu.

Więcej na stronie Wydawnictwa SBP.