[Zapowiedź] BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Agenda 2030 ONZ i biblioteki publiczne

sdgBiblioteka Śląska wznawia spotkania dla bibliotekarzy o Agendzie 2030 ONZ.  Program spotkań będzie zawierał elementy teoretyczne (wykład, prezentacja na dany temat) oraz dobre praktyki (inicjatywy bibliotek publicznych i globalnych edukatorów). Wymiana doświadczeń i spotkanie osób zaangażowanych będą szansą na rozpoczęcie i dalszy rozwój projektów bibliotek w ramach promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkania będą miały formę krótkich webinariów na platformie Zoom (90 minut) i będą przeznaczone dla bibliotekarzy  woj. śląskiego. Jako pierwszy swój udział jako prelegent potwierdził Urząd Statystyczny w Katowicach. W jego strukturach zrównoważonym rozwojem zajmuje się Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, którego pracownicy na naszych lipcowych spotkaniach przedstawią zagadnienie Agendy 2030 w różnych dziedzinach statystyki oraz projekt Krajowej Platformy Raportującej.

Dobre praktyki przedstawią: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

Szczegóły spotkań:

  • Część I: 7 lipca 2020, wtorek, godz. 13:00

Prezentacja : Pojęcie zrównoważonego rozwoju i geneza wskaźników zrównoważonego rozwoju
Prelegenci: Anna Molenda, Joanna Nowicka; (Śląski Ośrodek Badań Regionalnych w Katowicach)

Prezentacja
: Dobre praktyki bibliotek na przykładach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu
Prelegenci:  Joanna Biesiada (MBP w Sosnowcu), Dominika Karpińska (MiPBP w Raciborzu)

Link na spotkanie:  https://zoom.us/j/96971996802

  • Część II: 9 lipca 2020, czwartek, godz. 13:00

Prezentacja : Krajowa Platforma Raportująca – SDG oraz Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
Prelegenci: Anna Molenda, Joanna Nowicka; (Śląski Ośrodek Badań Regionalnych w Katowicach)

Prezentacja
: Dobre praktyki bibliotek na przykładach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie  oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Sosnowcu
Prelegenci:  Aleksandra Szyndler (MBP w Jaworznie), Beata Wardęga (MiPBP w Będzinie), Dorota Szewczyk (CDN w Sosnowcu)

Link do spotkania: https://zoom.us/j/91021839678