[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIŚLE

Zieliny i strómy na Wisłach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 7 lipca otwarto wystawę pt. „Zieliny i strómy na Wisłach czyli Zioła i drzewa w Wiśle” przygotowaną jako część zadania pod tym samym tytułem dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Projekt realizowany jest przez wiślańską bibliotekę i jej partnerów: Nadleśnictwo Wisła, Wiślańską Akademię Aktywnych i szkoły, których uczniowie biorą udział w ogłoszonym konkursie plastycznym. Projekt ma na celu przypomnienie i spopularyzowanie gwarowego nazewnictwa ziół i drzew oraz ich zastosowania w życiu codziennym mieszkańców Wisły, dawniej, ale być może i w czasach współczesnych.

Wernisaż był jednocześnie promocją broszury edukacyjnej towarzyszącej wystawie. Wykład okolicznościowy wygłosił Andrzej Klimek, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła, a udział wzięli m.in. burmistrz miasta Tomasz Bujok, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Katarzyna Czyż-Kazimierczak i prezes Wiślańskiej Akademii Aktywnych Halina Kubaczka. Opiekunką ekspozycji i wraz z Piotrem Długoszem główną jej autorką jest Daria Rozner, która opracowała wstęp do broszury i po wielu konsultacjach merytorycznych i gwarowych opisała zebrany materiał zdjęciowy. Podczas wernisażu podziękowała autorom zdjęć i konsultantom, za wykonaną pracę i pomoc organizacyjną.

Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali nowe biblioteczne wydawnictwo, które wręczono przede wszystkim autorom zdjęć i konsultantom wystawy. Publikacja już we wrześniu trafi do wiślańskich szkół i będzie wspomagać edukację regionalną w dziedzinie biologii i gwary. Wszystkich zainteresowanych przyrodą, która nas otacza, wiślańską gwarą i jej zachowaniem dla przyszłych pokoleń biblioteka zaprasza do zwiedzania wystawy, która będzie czynna do 5 września. Warto też z przewodnikiem w ręku wybrać się na edukacyjny spacer i poznać bliżej wiślańskie „zieliny i strómy”. Zapraszamy!

Tekst: Renata Czyż

Zdjęcia: Piotr Długosz