[Relacja] MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIBORZU

Kreatywny bibliotekarz – kreatywna biblioteka

SPOTKANIANowe technologie, praca z obcokrajowcami, nietypowe zadania i wyzwania… Praca bibliotekarzy jest bardzo rozwojowa i wymaga ciągłego doszkalania, dlatego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu od kwietnia realizuje projekt „Kreatywny bibliotekarz” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czy groza musi być taka straszna? Jak przyciągnąć młodzież do biblioteki za pomocą straszydeł starych i nowych? Pierwsze szkolenie w ramach projektu odbyło się w kwietniu. Bibliotekarze wykorzystali efektywnie czas kwarantanny i w systemie online odbyli szkolenie z zakresu literatury grozy. Kolejne dwa szkolenia odbyły się w czerwcu. W trakcie pierwszego bibliotekarze dowiedzieli się jak zarządzać wolontariuszami podczas wydarzeń bibliotecznych, jak rekrutować wolontariuszy, motywować ich i nagradzać. Nie zabrakło także istotnych kwestii merytorycznych, takich jak tworzenie regulaminów. Kolejne dotyczyło promocji czytelnictwa wśród najmłodszych, ale także współpracy z rodzicami. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak czytać dzieciom książki, aby zainteresować je lekturą oraz jakie działania wprowadzić do oferty, żeby przyciągnąć do biblioteki rodziców z małymi dziećmi. Wszystkie szkolenia poprowadzili specjaliści z Good Books – innowacje w kulturze i edukacji.

– Jesteśmy przekonani, że nowe kompetencje nabyte w trakcie szkoleń i warsztatów pozwolą bibliotekarzom na jeszcze lepszą obsługę naszych użytkowników a dodatkowo przełożą się na większe zainteresowanie książką i biblioteką – mówi Małgorzata Szczygielska, dyrektor MiPBP.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.