[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

90 LAT SIEWIERSKIEJ BIBLIOTEKI

W 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka im. Leona Korusiewicza w Siewierzu obchodzi swój piękny jubileusz 90 lat istnienia. W związku z panującą pandemią biblioteka nie mogła zorganizować jubileuszu w tradycyjny sposób w formie spotkań z czytelnikami. Z tej okazji przygotowano prezentację multimedialną ukazującą funkcjonowanie biblioteki w latach 2010-2020, która jest dostępna na stronie internetowej i na Facebooku. Jako uzupełnienie ukazała się również wcześniejsza prezentacja multimedialna obrazująca dzieje biblioteki od powstania do obchodów jubileuszu 80-lecia. Zapraszamy do ich obejrzenia.

Jubileusz stanowi doskonałą okazję do przypomnienia historii i roli biblioteki, jaką odgrywa w życiu społecznym i kulturalnym w lokalnym środowisku. Siewierska biblioteka powstała w 1930 roku. Przez lata zmieniała swoją nazwę oraz siedzibę. Nazwa biblioteki była zawsze dostosowana do aktualnej nazwy administracyjnej Siewierza : Miejska, Gminna, Gromadzka, Osiedlowa, Publiczna Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Mieściła się m.in. w Domu Parafialnym oraz Domu Ludowym. W obecnym miejscu znajduje się od 1983 roku. Od 1934 roku jej patronem był marszałek Józef Piłsudski, a od 1988 roku jest zasłużony siewierzanin dr Leon Korusiewicz, którego biblioteka upamiętnia organizując wieczory wspomnień i wystawy. Biblioteka posiada trzy filie biblioteczne : w Brudzowicach (od 1973 roku), Żelisławicach (od 1973 roku) i Wojkowicach Kościelnych (od 1977 roku).

Placówka ma na swoim koncie wiele sukcesów. Biblioteka od lat zajmuje I miejsce w powiecie będzińskim według agregatowego indeksu aktywności samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego. W 2011 roku zajęła II miejsce w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej. Posiada bogaty księgozbiór, systematycznie wzbogacany o nowości wydawnicze. Otrzymuje dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Księgozbiór centrali i filii liczy 106 562 woluminów. Biblioteka ma wierne grono swoich czytelników. Są wśród nich tacy, którzy byli jej użytkownikami jeszcze w Domu Ludowym. Może poszczycić się wyjątkowymi i cennymi zbiorami regionalnymi SEVERIANA. Gromadzi dokumenty życia społecznego i zbiory specjalne. Promuje wiedzę o Siewierzu i regionie organizując gminne konkursy regionalne dla dzieci i młodzieży poświęcone zabytkom świeckim i sakralnym, sławnym siewierzanom, ginącym zawodom, straży pożarnej, dawnemu językowi siewierskiemu, upamiętniające rocznice nadania i odzyskania praw miejskich itp.

Biblioteka wraz z filiami prowadzi różnorodną działalność edukacyjną i promującą czytelnictwo organizując : lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, biblioferie, bibliowakacje, warsztaty czytelnicze, wystawy, przedstawienia teatralne, noce w bibliotece. Uczestniczy w ogólnopolskich akcjach czytelniczych : Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Dzień Bezpiecznego Internetu. Bierze udział w różnych projektach m.in. : Mała Książka – Wielki Człowiek, Czytam Sobie w Bibliotece, Świerszczykowe Warsztaty, Tablety w Mojej Bibliotece, Kodowanie w Bibliotece, kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Swój dorobek biblioteka pokazywała na prezentacjach bibliotecznych „Pippi ciągle młoda” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, otrzymując I miejsce i nagrodę za najlepsze stoisko.

Na zaproszenie biblioteki gościło w niej wielu sławnych pisarzy jak m.in. Jerzy Harasymowicz, Wanda Chotomska, Grzegorz Kasdepke, Alfred Szklarski, Joanna Papuzińska, Marta Fox, Renata Piątkowska. Był też językoznawca prof. Jan Miodek, historyk prof. Feliks Kiryk czy podróżnik Jarosław Kret. W bibliotece mieli swoje spotkania znani siewierzanie jak Mirosław Słomczyński, Jerzy Majcherczyk, Julian Majcherczyk. Biblioteka była miejscem spotkań Towarzystwa Miłośników Ziemi Siewierskiej, uczestników sesji popularno-naukowej Dzieje Siewierza i Księstwa Siewierskiego w 1985 roku.

Od 1997 roku posiada sieć komputerową, a od 2000 roku program biblioteczny SOWA, który zastąpił wcześniejszy SIB. Nie można nie wspomnieć o działalności wydawniczej. Ukazała się m.in. monografia SIEWIERZ, CZELADŹ. KOZIEGŁOWY. Studia z dziejów księstwa siewierskiego, ECHA SIEWIERSKIE, Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do roku 1900 Stanisława Korusiewicza. Z okazji jubileuszu 80-lecia swojego istnienia siewierska biblioteka doczekała się monografii ukazującej jej dzieje autorstwa Edwarda Sołtysika.

W 2020 roku biblioteka dostosowała swoją działalność do panującej pandemii i przygotowała wiele przedsięwzięć wirtualnie. Jednym z nich była ekranizacja fragmentu Kwiatu kalafiora Małgorzaty Musierowicz nagrana przy udziale iTV Siewierz, za którą otrzymała wyróżnienie od wydawnictwa Akapit Press. Wydawnictwo przyznając nagrodę podkreśliło, że biblioteka w Siewierzu to kopalnia aktorskich talentów. W tym trudnym czasie odbyły się również m.in. Wirtualne wakacje z duchami promujące siewierskie legendy, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania na ludową nutę z udziałem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego online z udziałem Reprezentacyjnej Orkiestry Miasta i Gminy Siewierz.

Prężna działalność siewierskiej biblioteki to duża zasługa osób, które pełniły przez lata funkcje kierowników, dyrektorów placówki : Barbary Micińskiej, Stanisławy Mizerskiej, Lidii Zaręby, Magdaleny Szlachty, Pauliny Peterek oraz pracowników centrali i filii.

Z OKAZJI JUBILEUSZU 90-LECIA ISTNIENIA SIEWIERSKIEJ BIBLIOTEKI SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM OSOBOM I ORGANIZACJOM WSPÓŁPRACUJĄCYM I KORZYSTAJĄCYM Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI I JEJ FILII.

JESZCZE RAZ ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO Z NAMI WIRTUALNEGO ŚWIĘTOWANIA 90-CIU LAT DZIAŁALNOŚCI.

Nadesłała: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu