[Zapowiedź] KONKURS „BIBLIOTEKARZ ROKU 2023”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przystąpiło do organizacji już 14. edycji ogólnopolskiego konkursu „Bibliotekarza Roku” . Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Zgodnie z regulaminem konkursu pierwszy etap zostanie zrealizowany w woj. śląskim przez Zarząd Okręgu SBP w Katowicach. Kapituła konkursu składająca się z reprezentantów Biblioteki Śląskiej, oddziałów SBP i pracowników bibliotek różnego typu na podstawie przesłanych zgłoszeń wybierze „Śląskiego Bibliotekarza Roku”.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu i zgłoszenia kandydatów. Za pomocą tego konkursu środowisko bibliotekarzy chce wyróżnić pracowników bibliotek  w woj. śląskim, którzy osiągnęli wybitne dokonania na polu bibliotekarstwa, inspirowali innych i stanowili dobry przykład.

Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać w terminie: od 5 lutego do 29 lutego 2023 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie: https://sbp.pl/co-robimy/konkursy/bibliotekarz-roku-2023

Zgłoszenia należy przesłać zarówno drogą mailową jak i listownie na następujące adresy:

– mailowo – slaski@sbp.pl

– listownie – Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice. Na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Bibliotekarz Roku 2023”.

W skład Kapituły konkursu wchodzą: Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska/Zarząd Okręgu) – przewodnicząca Kapituły, dr Artur Madaliński – Dyrektor Biblioteki Śląskiej, dr Dagmara Bubel (dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki w Częstochowie / przewodnicząca Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych), Paweł Dobrzelecki  (wicedyrektor MBP Zabrze / członek Zarząd Oddziału SBP w Katowicach), Anna Maria Hiller (Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie), Beata Kubica (wicedyrektor Książnicy Beskidzkiej/Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej), Anna Przygódzka (Biblioteka Publiczna im. W. Biegańskiego w Częstochowie/ Zarząd Oddziału w Częstochowie)

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur. W historii tego konkursu nasi śląscy laureaci wielokrotnie wygrywali ogólnopolski ranking co pokazuje, że mamy dobrych bibliotekarzy i wciąż duże szanse na wygranie konkursu!

Nadesłał: Zarząd Okręgu SBP w Katowicach