[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA

XV edycja konkursu „Na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim”

IMG_302011 maja 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach, odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji konkursu Na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim w 2014/2015. W tym roku pod hasłem Tygodnia Bibliotek „Wybieram Bibliotekę”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Starostę Bielskiego przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej.

Głównym celem konkursu jest poprawa funkcjonowania i konkurencyjności usług samorządowych bibliotek publicznych powiatu bielskiego, a także aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz samorządowych na potrzeby bibliotek i ich znaczenia dla środowiska. Ma stanowić dodatkową motywację oraz inspirować bibliotekarzy powiatu bielskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego terenu. W tej edycji konkursu została poddana ocenie działalność bibliotek stopnia podstawowego oraz filii bibliotecznych, do konkursu przystąpiło 18 placówek. Wszystkie zgłoszone do konkursu biblioteki posiadają swój specyficzny, regionalny charakter, odpowiadają zapotrzebowaniom lokalnych środowisk. Szczegółowej ocenie podlegały: stan czytelnictwa, działalność informacyjna, działalność edukacyjna, formy pracy z użytkownikiem, pomoc w rozwijaniu zainteresowań użytkowników, cykliczne programy promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód bibliotekarza, komputeryzacja, współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, innymi, modernizacja lokali bibliotecznych.

IMG_3028

Komisja konkursowa postanowiła przyznać w kategorii bibliotek stopnia podstawowego:

I miejsce ex aequo Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie za bardzo dobre wskaźniki czytelnicze, wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem oraz za wielokierunkową działalność placówki

II miejsce nie przyznano

III miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach

Wyróżnienie przyznano: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach.

Ze względu na dynamiczne zmiany w infrastrukturze oraz nową wizualizację lokalu bibliotecznego komisja postanowiła wyróżnić w tej kategorii: Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach.

Ze względu na bardzo wyrównany poziom zgłoszonych do konkursu placówek bibliotecznych komisja postanowiła przyznać dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich pozostałych bibliotek biorących udział w konkursie: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczyrku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać w kategorii placówek filialnych:

I miejsce Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Filia w Bronowie

II miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach Filia w Mesznej

III miejsca nie przyznano

Ze względu na dynamiczne zmiany w infrastrukturze oraz nową wizualizację lokalu bibliotecznego komisja postanowiła wyróżnić w tej kategorii: Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie Filia w Janowicach.

Komisja postanowiła również przyznać dyplomy uznania i nagrody rzeczowe dla wszystkich pozostałych bibliotek biorących udział w konkursie: Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach Filia w Dankowicach; Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy Filia w Mazańcowicach; Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach Filia w Rybarzowicach; Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Filia w Bujakowie; Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach Filia nr 1.

IMG_3076Konkurs na najlepszą bibliotekę organizowany jest od 15 lat i corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem bibliotekarzy. Można pokusić się o stwierdzenie, że przyczynił się do zmiany patrzenia na biblioteki, ich funkcje i role w środowisku lokalnym. Z całą pewnością wpływa również na integrację społeczności bibliotecznej.

Nadesłała: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej