[Relacja] MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIEWIERZU

Wakacje w Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu

pipiBiblioteka w ramach wniosku złożonego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymała 3 000,00 zł. W oparciu o uzyskane fundusze wszystkie placówki zorganizują bibliowakacje, oparte o założenia Kampanii, a jednocześnie  połączone z obchodami „70 lat Pippi Pończoszanki”.

W związku z przystąpieniem Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w  Siewierzu do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, uczestnicy bibliowakacji mogą brać udział w różnego rodzaju spotkaniach, konkursach, zajęciach ruchowo-rekreacyjnych,  warsztatach, rozgrywkach i zawodach.

Organizowane zajęcia przystosowane są do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Biblioteka może zaoferować zajęcia i warsztaty poświęcone tematyce zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy, asertywności, przemocy oraz związane z wszelkiego rodzaju zagrożeniami i uzależnieniami, a także szeroko pojętym bezpieczeństwem.

W oparciu o możliwości i bogaty księgozbiór placówki proponują młodym użytkownikom biblioteki interesujące spotkania edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zdolności literackie, plastyczne, muzyczne i ruchowe.

Spotkania przygotowane dla uczestników mają na celu poszukiwanie alternatyw do zachowania zdrowego stylu życia, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.

Nadesłała: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu